zaterdag, 13 augustus 2022

Schuilen bij de Kunst van de Kathedraal


De zomer van 2022 is in volle gang! Midden in de zomer lanceert Kathedraal TV een serie over de kunst van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

vrijdag, 12 augustus 2022

Interview met Mgr. Hendriks over de Synode


Katholiekleven heeft zeven Nederlandse bisschoppen geïnterviewd over de synodale Kerk. Deze interviews verschijnen in de maanden juli en augustus op de website en de social media kanalen van Katholiekleven. Bekijk de video met het interview met Mgr. Hendriks.

donderdag, 11 augustus 2022

Internationale vieringen


In de zomerperiode wordt het bisdom met enige regelmaat benaderd met de vraag waar een Eucharistieviering in een buitenlandse taal gevonden kan worden. Maar ook door het jaar heen zijn er velen die graag aan een H.Mis willen deelnemen. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een overzicht gemaakt van internationale vieringen.

dinsdag, 9 augustus 2022

Maria Tenhemelopneming


Op zondag 14 en maandag 15 augustus wordt het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Onder andere is er op zondagmiddag om 16.30 uur een Eucharistieviering met Mgr. Hendriks en op maandag om 12.00 uur een Eucharistieviering met Mgr. Van den Hout.

vrijdag, 5 augustus 2022

Inspiratiedag Caritas - Programma bekend


Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Iedereen die geïnteresseerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.

donderdag, 4 augustus 2022

Zomereditie SamenKerk verkrijgbaar


Vanaf komend weekend is het nieuwste nummer van SamenKerk in uw parochiekerk (gratis) verkrijgbaar. Neem een exemplaar mee, of lees ‘m op deze website.

donderdag, 4 augustus 2022

God wil een tempel bouwen


Een minder bekend lied ter ere van Onze Heilige Moeder Maria. De tekst is van Henk Jongerius OP en het wordt gezongen op de oorspronkelijke melodie uit een muziekbundel van 1631.

donderdag, 28 juli 2022

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk


Van oktober 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Franciscus - in ieder bisdom in de wereld gesproken over de toekomst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.

woensdag, 27 juli 2022

De Rode Robijn...


In de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem loopt nog t/m 31 augustus 2022 een programma rond de Rode Robijn, gestolen uit de monstrans. Jonge bezoekers van de kathedraal kunnen op speurtocht gaan om de boef te volgen door de kathedraal en de Rode Robijn terug te vinden.

zaterdag, 23 juli 2022

Werelddag voor grootouders en ouderen


Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli.