Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jubilea van zeven zusters Augustinessen

Samen 450 jaar processie

gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2019

De zusters Au­gus­ti­nes­sen van Heemstede vierden op 30 april groot feest. Zeven zusters vierden een professie-jubileum. Eén zuster vierde zelfs haar tachtig jaar jarig jubileum als kloosterzuster. Zr. Laura is honderd jaar (“en negen maanden”, voegt zij er zelf meteen aan toe), maar helder en vitaal.

Tussen de feestelijke Eucha­ris­tie­viering en het diner had Mgr. Hendriks even gelegenheid de jubilerende zusters te komen feliciteren: Zr. Laura met haar 80e professieverjaardag zoals vermeld, Zr. Laura en zr. Bernardo waren 70 jaar geprofest en zr. Cecilie, zr. Lucia, zr. Damiana, Zr. Ingrid en zr. Irma mochten hun zestigjarig feest vieren. Bis­schop­pen en bisdomstaf wensen de zusters en de Con­gre­ga­tie van de zusters Au­gus­ti­nes­sen van Heemstede proficiat met deze bijzondere dag.

Mgr. Hendriks schrijft op zijn website Arsacal.nl: “Het is ook een gelegenheid om even stil te staan bij het mooie werk dat deze (en zoveel andere religieuzen) hebben gedaan. De Au­gus­ti­nes­sen hebben zich veel bezig gehouden met ziekenzorg. Ook in andere pastorale en sociale functies zijn zij actief geweest, geïnspireerd door de kerkvader Augustinus en volgens diens regel. Als ik bij de zusters kom vind ik het altijd nog jammer dat deze Con­gre­ga­ties geen roepingen hebben, want het getuigenis dat zij hebben gegeven door hun hartelijke inzet voor de medemens, zou in onze tijd ook nog heel waardevol zijn! Maar wat natuurlijk mooier en belangrijker is: de zusters Au­gus­ti­nes­sen mogen terugzien op een mooi geschiedenis van zorg voor de naaste.”
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose