Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren

gepubliceerd: maandag, 24 april 2017
Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppen­synode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voor­bereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppen­confe­rentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies.

Het verzoek aan de pastorale teams is het Voorbereidend Document en de vragen te bespreken binnen het team en met betrokken groepen, zoals jongeren­groepen. Zo kunnen ook jongeren­groepen meedenken in de voor­bereiding op de synode.

Jongeren, geloof en onderscheiding van de roeping

Het Voorbereidend Document gaat in op sociale en culturele dynamieken, loopt het proces van onderscheiding na en behandelt punten voor een pastoraal roepingen­programma. Het waardeert de jongere generaties positief. “Door de jongeren zal de Kerk de Heer horen die ook vandaag nog spreekt”, zegt het met een verwijzing naar Samuël en Jeremia (vgl. 1 Sam. 3, 1-21, Jer. 1, 4-10). Beiden waren jong toen ze de stem van de Heer hoorden.

Het Voorbereidend Document haalt de woorden van Jezus aan: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt” (Joh. 15, 16-17) en zegt: “Voor elke persoon krijgt de roeping lief te hebben concreet vorm in het dagelijkse leven via een reeks keuzes die hun uitdrukking krijgen in levensstaten (huwelijk, het gewijde ambt, godgewijd leven, enzovoort), beroepen, vormen van sociaal en maat­schappelijk engagement, levensstijl, het gebruik van tijd en geld, enzovoort.”

Vervolg

Pastorale teams leveren de antwoorden op de vragenlijst eind juni in bij het eigen bisdom. De bisdommen maken een samenvatting van de antwoorden en sturen deze door aan het Secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie. De resultaten worden verwerkt tot één document dat vanuit Nederland aan het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppen­synode wordt verzonden.

Overigens zet het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppen­synode in Rome eind mei 2017 via een eigen website ook een online enquête uit, die jongeren uit de hele wereld in kunnen vullen.

Download

Lees hier het Voorbereidend Document, inclusief de vragenlijst voor de Gewone Algemene Bisschoppen­synode van oktober 2018:

(rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose