Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Corona

CoronavirusVerzamelde berichten rondom de uitbraak van het coronavirus. Op vrijdag 28 februari zijn maatregelen aangekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan en op vrijdag 13 maart werden ze verder aangescherpt. Zie voor de toepassing van de maatregelen ook de website van Mgr. J. Hendriks.


Boekje met bijdrage mgr. Hendriks
Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
nieuws - donderdag, 23 juli 2020
Waren de lege kerken in de coronatijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsjechische priester en internationaal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter
nieuws - vrijdag, 17 juli 2020
Op 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze worden hieronder beantwoord.
Live vanuit de kathedraal
nieuws - zondag, 12 juli 2020
Hier zijn de vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen via YouTube. Vieringen die live zijn gestreamd kunnen bovendien als ‘Uitzending gemist’ (nogmaals) worden bekeken.
Nieuwe protocollen
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
nieuws - vrijdag, 10 juli 2020
Vrijdag 10 juli is door de bisschoppenconferentie een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.
Versoepelen coronamaatregelen
Ruimte kerkgebouw bepaalt per 1 juli aantal deelnemers
nieuws - donderdag, 25 juni 2020
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.
Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
nieuws - woensdag, 3 juni 2020
Een van de maatregelen in de protocollen ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is het reserveren van een plaatsje. Om parochies hierbij te helpen, biedt het bisdom aan parochies de mogelijkheid om gebruik te maken van een online reserveringssysteem.
Vragen en antwoorden bij de protocollen
Vragenlijst van vrijdag 29 mei
nieuws - vrijdag, 29 mei 2020
Op 20 mei hebben de Nederlandse R.-K. bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid. De parochies zijn er daarna mee aan het werk gegaan om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie voor het kerkelijk leven op anderhalve meter. De voorbereiding leverde ook deze vragenlijst op van 29 mei 2020.
Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
Engelse, Spaanse en Poolse vertaling beschikbaar
nieuws - woensdag, 27 mei 2020
Hierbij presenteren we het protocol met de richtlijnen van het secretariaat van de kerkprovincie voor de liturgische vieringen vanaf 1 juni 2020, opgesteld zoals dat ook door andere kerkgenootschappen is gedaan of gedaan zal worden. Het is een eerste stap naar de opening van de kerkelijke vieringen voor de gelovigen, waarbij in de maand juni nog het door de burgerlijke overheid vastgestelde maximum van dertig personen geldt.
Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
nieuws - dinsdag, 26 mei 2020
Om het aantal deelnemers aan de vieringen te reguleren, biedt het bisdom binnenkort aan de parochies een reserveringssysteem aan. Het systeem is ontwikkeld voor een Haarlemse parochie en overgenomen door het bisdom.
Digitaal verbonden in coronatijd
Video van Katholiek Leven vanuit de Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - maandag, 25 mei 2020
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de maatregelen die moesten worden getroffen, konden vanaf 18 maart geen publieke liturgische vieringen meer plaatsvinden. Massaal weken gelovigen uit naar de tv-mis op de zondagochtend, die wordt verzorgd door de KRO-NCRV.
Veelgestelde vragen over coronaprotocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
nieuws - zaterdag, 23 mei 2020
Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord.
Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
Voor na 1 juni - Pinksteren
nieuws - vrijdag, 15 mei 2020
Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de coronarichtlijnen van de overheid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden. De verwachting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan worden met de parochies.
Bisschop herstellend van coronavirus
nieuws - donderdag, 7 mei 2020
Zoals eerder tijdens livestream vieringen bekend gemaakt, kreeg de bisschop eind maart milde griepsymptomen. Hij is toen enkele weken in quarantaine gebleven, en heeft de Goede Week en Pasen in de eigen kapel moeten vieren. Omdat de symptomen niet verergerden, nam hij aan dat het geen corona zou zijn.
Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
nieuws - woensdag, 22 april 2020
De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft recent een antwoord geformuleerd op de vraag over de aanwezigheid van de H. Reserve in kerkgebouwen in deze coronatijd. Vanuit de aanname dat gedurende langere tijd in verschillende kerkgebouwen geen publieke of besloten liturgie plaats vindt en dat het niet respectvol is naar de eucharistische Heer, wordt gevraagd hoe om te gaan met de H. Reserve.
Afdeling Caritas presenteert initiatieven
Speciaal in deze coronatijd
nieuws - vrijdag, 17 april 2020
De afdeling Caritas van ons Bisdom ondersteunt en stimuleert het kerkelijke netwerk dat mensen die hulp nodig hebben zonder voorwaarden nabij wil zijn en helpt zoeken naar ondersteuning en indien mogelijk naar oplossingen.
Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
nieuws - woensdag, 15 april 2020
In een groet ter ere van Pasen, heeft Mgr. dr. Jan Hendriks, mede namens Mgr. dr. Jos Punt, zijn steun betuigd aan Kardinaal Timothy Dolan, aartsbisschop van het door het coronavirus zwaar getroffen New York.
Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
Oproep van Sant'Egidio vanwege coronacrisis
nieuws - dinsdag, 14 april 2020
Diaken Colm Dekker, verantwoordelijke van Sant'Egidio, heeft op Paaszaterdag in het Algemeen Dagblad een oproep gedaan om mensen zonder papieren in deze Coronacrisis een verblijfstatus te geven. Dat is veiliger voor hen en voor de samenleving.
Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
nieuws - vrijdag, 10 april 2020
Met de aanbieding van het boekje ‘Bidden in tijden van beproeving’ willen Mgr. J. Punt en Mgr. J. Hendriks alle priesters, diakens, pastorale werk(st)ers en catechisten van ons bisdom een teken van nabijheid stellen, en hun dankbaarheid uiten voor hun inzet in deze moeilijke tijd.
Dag van de Caritas afgelast
nieuws - donderdag, 9 april 2020
De aangekondigde Dag van De Caritas op 9 mei zal vanwege de coronamaatregelen helaas niet door kunnen gaan. De afdeling Caritas van Bisdom Haarlem-Amsterdam richt zich op de Bezielingsdag die staat gepland op zaterdag 3 oktober 2020 in Amsterdam.
Chrismamis live te volgen via YouTube
nieuws - woensdag, 8 april 2020
Woensdagavond in de goede week wordt ieder jaar in de kathedraal de Chrismamis gehouden. Dit jaar zal er niemand bij zijn, behalve de noodzakelijke assistenten. Hoewel de viering dus achter gesloten deuren is vanwege de Corona-crisis, is die te volgen via YouTube.


zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten
zondag, 15 maart 2020Noveengebed coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Corona maatregelen aangescherpt
donderdag, 12 maart 2020Oproep tot gebed
donderdag, 12 maart 2020Stille Omgang afgelast
dinsdag, 10 maart 2020Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
vrijdag, 28 februari 2020Maatregelen vanwege coronavirusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose