Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Woord van de bisschop


Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2015

Graag wil ik u informeren over enkele nieuwe ontwikkelingen bij onze opleidingen, alsook over het ‘Jaar van Barm­har­tig­heid’ dat de paus heeft afgekondigd.

Het bisschopshuis - Nieuwe Gracht 80

Zoals u wel weet loopt er een procedure om het bisschopshuis in Haarlem, samen met de belendende kantoorpanden, te verkopen. Wanneer dat z’n beslag heeft gekregen is het niet de bedoeling om nieuwe panden te kopen of te huren, maar in het kader van versobering, alleen gebruik te maken van reeds bestaande en beschikbare ruimtes.

De plebanie van de kathedraal, die inmiddels is gerestaureerd, kan naast pastorie ook prima als bisschopshuis dienen, terwijl verschillende kantoren van het bisdom op de Tiltenberg kunnen worden gehuisvest. Dit brengt me bij enkele veranderingen inzake onze diocesane opleidingen.

Een nieuwe opzet van de priester­opleiding

Op dit moment zijn zowel ons diocesaan priester­seminarie (het Willibrordhuis), alsook onze diaken - en catechisten­opleiding (het Bonifatiusinstituut), op de Tiltenberg gehuisvest. Het Bonifatiusinstituut is een weekend­opleiding, waar ook enkele andere bisdommen gebruik van maken. Ruim zestig studenten volgen deze opleiding tot diaken of catechiste. Voor dit nieuwe studiejaar hebben zich tot mijn vreugde weer zestien nieuwe kandidaten gemeld, grotendeels uit ons eigen bisdom. Op 14 november a.s. zullen drie kandidaten tot permanent diaken worden gewijd.

Nieuw is dat we deze weekend opleiding nu ook hebben opengesteld voor priesterkandidaten. De reden is dat zich in deze tijd vaak wat oudere kandidaten melden, die nog een baan hebben, of – zoals dit jaar – ook jonge mannen die pas katholiek geworden zijn, en graag eerst parttime aan hun priester­opleiding beginnen. Zij kunnen nu via het Bonifatius instituut in vier jaar tijd hun ‘bachelor’ in de godsdienst­wetenschap halen, en dan vervolgens enkele jaren intern in het seminarie hun opleiding afronden. Deze maand zijn drie nieuwe priesterkandidaten voor ons bisdom via deze weg aan hun opleiding begonnen.

Heilig Jaar van de BarmhartigheidIn totaal zijn nu eenentwintig priester­studenten voor ons bisdom in opleiding. Eén studeert in Rome. Twee doen stage in de parochie. Zes volgen hun filosofische of theologische studies in het Willibrordhuis of aan het Bonifatiusinstituut, en twaalf verblijven er in het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Daarnaast zijn hier nog enkele kandidaten in een voorbereidende fase. Behalve op de Tiltenberg in Vogelenzang worden de colleges nu ook gegeven in ons missionair centrum in Heiloo, waar ook enkele seminaristen zullen gaan wonen. De idee is dat ze dan tijdens hun opleiding al kunnen participeren in het jongerenwerk, de gezinspastoraal en de andere missionaire taken van het Heiligdom. Het is voor hen een mooie manier om ervaring op te doen. Het retraiteaanbod in Heiloo zal gewoon doorgang kunnen vinden. Op de Tiltenberg ontstaat tevens nieuwe ruimte voor de curie. Verder is er vanuit Rome interesse om op de Tiltenberg een internationale ‘Summer course’ voor pastoraal ‘management’ te vestigen, uiteraard op hun kosten. We houden u op de hoogte.

Het Jaar van Barm­har­tig­heid

Zoals u weet heeft paus Franciscus een ‘Jaar van Barm­har­tig­heid’ afgekondigd. Het gaat in op 8 december 2015, het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, en tevens de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. De zondag erop zal de paus de heilige deur van zijn kathedraal in Rome, de St. Jan van Lateranen, openen als ‘Deur van Barm­har­tig­heid’. Op diezelfde zondag zullen wereldwijd alle bisschoppen één of meerdere ‘Deuren van Barm­har­tig­heid’ openen in hun eigen diocees. De deur staat symbool voor Christus, door wiens lijden, dood en verrijzenis er voor ons vergeving is voor alle wat nog kwaad en donker is in ons leven, en door Wie wij toegang hebben tot Gods eeuwig Vaderhuis.

In ons bisdom zullen we naast de deur van de Kathedraal in Haarlem, ook de deur van de St. Nicolaas­basiliek in Amsterdam en de deur van het Maria Heiligdom in Heiloo als ‘Deuren van barm­har­tig­heid’ openen. Zoals de paus gevraagd heeft zullen vooral op deze plaatsen het hele door jaar regelmatig priesters beschikbaar zijn om als ‘apostelen van barm­har­tig­heid’ mensen het sacrament van boete en verzoening, de biecht, aan te bieden als mogelijkheid om zich diepgaand met God te verzoenen en volledige vergeving te ontvangen. Voor de duur van dit jaar zullen zij uit Rome de volmacht ontvangen om van alles vrij te spreken, zelfs van vormen van kwaad en zonde die tot nu toe waren voorbehouden aan een bisschop of aan Rome. Ik hoop van harte dat velen deze unieke kans willen benutten. Over concrete tijden en vieringen zult u vanuit deze plaatsen, en via SamenKerk, verder geïnformeerd worden.

Heilige deurDe term ‘Deur van Barm­har­tig­heid’ heeft de paus overigens geleend van de Poolse zuster Faustina Kowalska, naar wie hij in zijn bul ‘Misericordia vultus’ verwijst. Zij leefde van 1905 tot 1938 en is later zalig verklaard. Zij mocht verschillende openbaringen van de Heer zelf ontvangen. In een interview licht de paus dat toe. Toen hij als dertienjarige op school een opstel moest maken, gaf zijn moeder hem de dagboeken van zuster Faustina. Het werd het eerste boek dat hij ooit gelezen heeft, zegt hij, en het heeft zijn leven beslissend beïnvloed. Het bevat prachtige gedachten over de onpeilbare diepte van Gods barm­har­tig­heid. Ik heb er al eens eerder naar verwezen. “Verkondig aan de wereld mijn grote, ondoorgrondelijke barm­har­tig­heid”, zegt Jezus haar, “Bereid de wereld voor op mijn tweede komst. Voordat Ik kom als Rechter, wil Ik eerst de ‘deur van mijn barm­har­tig­heid’ nog heel wijd open zetten. Geen enkele zonde, ook al was zij een afgrond van slechtheid, kan mijn barm­har­tig­heid uitputten...”.

Wie meer van haar leven en haar openbaringen wil weten, moet het zelf maar eens opzoeken. Op 8 september 2015 hebben ook de RK bisschoppen van Nederland b.g.v. ‘het heilig Jaar van Barm­har­tig­heid’ een brief geschreven. De tekst vindt u op de website van ons bisdom en op die van de kerkprovincie. Van harte aanbevolen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in beweging
vrijdag, 10 juli 2015De paus en het milieu
dinsdag, 19 mei 2015Terug uit Rome
vrijdag, 27 maart 2015Hoe nu verder met de kerk?
vrijdag, 27 februari 2015Voorbereiding op Pasen
woensdag, 28 januari 2015Waarom zou je geloven?
donderdag, 4 december 2014Kerstmis 2014
woensdag, 8 oktober 2014Een missionaire kerk
woensdag, 27 augustus 2014Terug van vakantie
maandag, 21 juli 2014De ramp met vlucht MH17
woensdag, 18 juni 2014‘Heaven is for Real...’
woensdag, 7 mei 2014Twee heilige pausen erbij
woensdag, 2 april 2014Pacem in terris... Vrede op aarde
woensdag, 5 maart 2014De strijd van de christenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose