Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Woord van de bisschop


Broeders en zusters van elkaar

gepubliceerd: donderdag, 30 januari 2014

Paus Franciscus heeft bij het begin van het nieuwe jaar een krachtige oproep gedaan tot meer vrede en gerechtig­heid in deze wereld. Hij wierp daarbij de vraag op: “Wat houdt ons bij elkaar?” Is het de politiek? Nauwelijks, die leeft vaak juist van tegen­stellingen. Is het de economie? Ook niet, die maakt mensen en volken vaak juist tot concurrenten. Paus Benedictus had ooit al gezegd: “Globali­sering maakt ons tot buren, niet tot broeders en zusters”. We weten het natuurlijk wel: het is alleen de liefde. Als we elkaar niet meer kunnen zien en beminnen als broeders en zusters, dan valt een samen­leving uit elkaar, dan is er geen band meer die alle tegen­stellingen tussen volken en culturen overstijgt.

Zodra Petrus Jezus uit het oog verliest, zinkt hij. Ook een samenleving die zich losmaakt van God, zal zinken. Schilderij: Petrus loopt op het water, Ivan Aivazovsky’s, 1888.
Zodra Petrus Jezus uit het oog verliest, zinkt hij. Ook een samenleving die zich losmaakt van God, zal zinken.
Schilderij: Petrus loopt op het water
Ivan Aivazovsky’s, 1888.

Alleen God maakt ons ten diepste broeders en zusters van elkaar, benadrukt Franciscus: “Werkelijke broederschap onder de mensen veronder­stelt een transcendent Vaderschap”. Jezus zelf heeft ons dat al voorgehouden: “Ge hebt maar één Vader en allen zijt ge broeders en zusters”. Je hebt een Vader. Je wordt bemind met een liefde die de liefde van aardse ouders oneindig te boven gaat. Je bent kind van God. Dat is een revolu­tionaire gedachte, die geen enkele andere religie durft te denken. God is mens geworden, opdat wij het vermogen zouden krijgen kinderen van God te worden. Door de menswording van Jezus hebben wij die unieke waardig­heid verkregen en zijn we ten volle broers en zussen geworden van elkaar. Of je die waardigheid ook daad­werkelijk realiseert, hangt af van je geloof, je leven, je vrijheid. Als dat besef je wezen doordringt, kun je je ook heel diep met anderen verbonden voelen.

Ik heb een broer - hij is helaas vorig jaar overleden - die dat ooit heel sterk ervaren heeft. Het was tijdens een reis naar Egypte, jaren geleden. Hij moest naar een politie­bureau voor de afwikkeling van een formaliteit. Terwijl hij daar op een bankje zat te wachten, trok een karavaan van ellende aan hem voorbij. Een armoedige man in hand­boeien, letterlijk trillend van angst voor het bureau van een commandant, die hem ongeïn­teresseerd liet wachten. Een moeder die huilend achter haar zoontje aanliep dat door agenten naar binnen gesleept werd... Hij zei dat hij bijna een uur lang op dat bankje in stilte heeft zitten huilen, alsof het hemzelf betrof en zich nog nooit zo verbonden gevoeld heeft met al die mensen.

Mededogen en gebed

Dit is wat paus Franciscus probeert voor te leven. Hij waarschuwt dat we soms dreigen te verharden. Er is zoveel leed dat via de media aan ons voorbijtrekt. Onbewust sluiten we ons af en worden onver­schillig. Of we trekken ons terug in onze eigen kleine veilige wereld. Als je echter de ander uit het oog verliest, verlies je uiteinde­lijk ook God uit het oog. Dat geldt ook omgekeerd: als je God uit het oog verliest, dan droogt de liefde in je op en begin je te zinken. Een Bijbel­vertelling maakt dat goed duidelijk. De apostelen zijn met de boot op het meer. Dan zien ze hoe Jezus over het water naar hen toe komt lopen. Petrus roept enthousiast uit: “Heer, zeg me dat ik over het water naar U toe kom lopen”. Jezus houdt wel van zo’n onbe­vangen geloof en zegt: “Kom maar”. Petrus loopt daad­werkelijk over het water, maar dan ziet hij de hoge golven, verliest Jezus uit het oog en begint te zinken. Zo is het ook met ons, en zelfs met onze wereld: ook een samen­leving die zich losmaakt van God, zal zinken.

Dat is wat in onze tijd en cultuur ontbreekt. Veel mensen leven zonder God of leven alsof God niet bestaat. Zijn woord en wet lijken niet meer relevant voor de waarden en normen in onze maat­schappij. We bedenken ze zelf wel en beseffen niet dat dat geen stand houdt. Wil het vrede blijven, dan zullen we terug moeten naar God en zijn gerechtig­heid. Terug naar een diep besef dat we in Christus kinderen zijn van God en broeders en zusters van elkaar. “We zijn in staat elkaar lief te hebben dankzij God die ons het eerst heeft lief­gehad”, schrijft Paulus.

De liefde, en daarmee uiteindelijk ook de vrede, is een gave van God die je verkrijgt in de mate waarin je met Hem verbonden bent. Een gave ook die je verkrijgt door gebed. Het is de hoogste tijd om God weer een prominente plaats te geven in ons eigen leven, onze maatschappij en in ons gebed, opdat de vrede ons niet ontglipt. Zonder God en gebed staan ook vrede­stichters en politici machteloos. Moge Maria, Koningin van de vrede, Moeder van God en Moeder van alle mensen en volkeren, daarin onze machtige Voorspreekster zijn.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in beweging
vrijdag, 10 juli 2015De paus en het milieu
dinsdag, 19 mei 2015Terug uit Rome
vrijdag, 27 maart 2015Hoe nu verder met de kerk?
vrijdag, 27 februari 2015Voorbereiding op Pasen
woensdag, 28 januari 2015Waarom zou je geloven?
donderdag, 4 december 2014Kerstmis 2014
woensdag, 8 oktober 2014Een missionaire kerk
woensdag, 27 augustus 2014Terug van vakantie
maandag, 21 juli 2014De ramp met vlucht MH17
woensdag, 18 juni 2014‘Heaven is for Real...’
woensdag, 7 mei 2014Twee heilige pausen erbij
woensdag, 2 april 2014Pacem in terris... Vrede op aarde
woensdag, 5 maart 2014De strijd van de christenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose