Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Beleggen

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Binnen het financieel beleid van iedere kerkelijke rechts­persoon kan het beleggen van vermogen een onderdeel zijn. Het kan een hulpmiddel zijn om de nagestreefde doel­stel­lingen te behalen. Er zijn echter ook aanzienlijke risico’s mee gemoeid, die tot grote vermogensverliezen kunnen leiden. Het bisdom heeft daarom voorwaarden opgesteld waarbinnen kerkelijk rechts­personen kunnen beleggen. Deze staan geformuleerd in de Beleggings­voor­schriften Bisdom Haarlem-Amsterdam. De belangrijke voor­schriften hieruit hebben betrekking op het defensieve beleggingsprofiel, vastrentende waarden, risico spreiding alsmede het ethisch en duurzaam beleggen.

Het Bisdom biedt kerkelijke rechts­personen de mogelijkheid aan om te beleggen door deel te nemen aan het R.K. Beheersfonds Bisdom Haarlem-Amsterdam. Binnen dit Beheersfonds wordt, onder controle van het bisdom, ethisch en duurzaam belegd door (momenteel) drie vermogensbeheerders, waarmee een extra spreiding van risico’s wordt bewerkstelligd.

Door het bundelen van vermogens zijn risico spreiding en betere vermogensbeheer service en tarieven mogelijk.

Beleggen in het Beheersfonds kan na het afsluiten van de over­een­komst tot deelneming. De eerste inleg bedraagt minimaal € 25.000. U ontvangt per kwartaal een rapportage over het verloop en resultaat van de participatie.

Beleggen / LEI

LEI betekent Legal Entity Identifier. Een LEI is een uniek nummer waarmee financiële toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten, transacties wereldwijd kunnen volgen en kunnen ingrijpen wanneer zij dat nodig vinden. Het uiteindelijke doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico’s beter te beheersen en beleggers te beschermen.

Vanaf 3 januari 2018 moet binnen Europa iedere rechts­persoon die belegt beschikken over een Legal Entity Identifier (LEI). De beleggingsin­stel­ling mag vanaf 3 januari 2018 geen beleggingsorders meer accepteren en/of uitvoeren van de rechts­persoon die belegt en geen LEI heeft.

Iedere zelfstandige kerkelijke instelling die belegt, dat wil zeggen die aandelen, obligaties en/of derivaten bezit, moet daarom vanaf 3 januari 2018 een LEI hebben. Deze LEI moet zijn aangeleverd bij de beleggingsin­stel­ling waar de portefeuille van de kerkelijke instelling in beheer is gegeven.

Informatie over de aanvraag procedure kan worden opgevraagd bij de controllers van het Bisdom.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose