Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik

gepubliceerd: dinsdag, 2 oktober 2012

Op 28 september publiceerde de heer Deetman, voorzitter van de voormalige Onderzoeks­com­mis­sie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk, zijn eerste rapportage over de uitvoering van de aanbevelingen van de voormalige onderzoeks­com­mis­sie. Daarvoor werd de eerste openbare jaar­rap­portage van de bis­schop­pen en hogere oversten aan de heer Deetman aangereikt.

Openbare verantwoording

De jaarlijkse openbare rapportage geschiedt conform de aanbevelingen van de Onderzoeks­com­mis­sie. (“Over de inspanningen om met slachtoffers en anderen laagdrempelig bij te dragen aan erkenning, hulp, genoegdoening en nazorg leggen bis­schop­pen en hogere oversten gezamenlijk in een jaarlijks verslag in het openbaar verantwoording af.” Aanbevelingen, Eind­rap­port Onderzoeks­com­mis­sie 1A.) Hij komt voort uit de aanbevelingen van de voormalige Onderzoeks­com­mis­sie, en kan ook door de voormalige Onderzoeks­com­mis­sie worden getoetst.

Rapportage van belang

Op verzoek van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) begeleidde de landelijke Contact­groep, die werd opgericht begin 2012, de eerste openbare rapportage over seksueel misbruik van minderjarigen. Mgr. J. van den Hende is voorzitter van de Contact­groep. Hij zegt: “Het is van belang dat middels monitoring duidelijk wordt hoe de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland het delicate probleem van het seksueel misbruik van minderjarigen aanpakt.”

Wat slachtoffers is overkomen en aangedaan kan helaas niet meer ongedaan worden gemaakt, maar de Katholieke Kerk is zich ten volle bewust van haar verant­woor­de­lijk­heid om het aangedane leed te erkennen, genoegdoening te bieden en hulp te laten verlenen. Dit komt tot uitdrukking in per­soon­lijke contacten met slachtoffers en vertegen­woor­digende organisaties van slachtoffers, en in allerlei voorzieningen die worden ingezet.

De eerste rapportage

De rapportage werd op 5 juni 2012 aangeboden door de Contact­groep aan de heer Deetman en wordt nu op dezelfde dag als de monitoring van de heer Deetman openbaar gemaakt. De rapportage van de bisdommen en de ordes en con­gre­ga­ties kan worden gedownload op de website van de Kerkprovincie (www.rkkerk.nl) en de website van de KNR (www.knr.nl).

Voor de rapportage leverden afzonderlijke bisdommen en hogere oversten de informatie aan. Daarnaast is in de rapportage informatie opgenomen die landelijk beleid betreft. De periode die deze eerste jaar­rap­portage beslaat is maart 2010 - mei 2012.

Overige reacties

Een inhoudelijke reactie op de monitoring van de heer Deetman volgt wanneer de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR hierover hebben kunnen spreken.

De stichting Beheer en Toezicht, die onder meer het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK aanstuurt, doet als onafhankelijke instelling zelfstandig verslag.

De landelijke Contact­groep is een aanspreekpunt namens de bisdommen en de ordes/con­gre­ga­ties voor mensen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik door een vertegen­woor­diger van de Katholieke Kerk. De gesprekken van de Contact­groep komen niet in de plaats van eventuele gesprekken van bis­schop­pen en religieuzen met slachtoffers en slachtoffer­groepen. De Contact­groep werkt aanvullend en kan worden gezien als een vangnet voor slachtoffers en slachtoffer­groepen als stagnatie optreedt in processen van erkenning en herstel.

Zie voor de diverse betrokken instellingen het overzicht van betrokken instanties, dat werd opgenomen in de eerste jaar­rap­portage van de bis­schop­pen en hogere oversten.

 

Voorwoord door mgr. Van den Hende

“We staan open voor kritiek en verbeteringen die nodig zijn. We denken niet licht over hetgeen door misbruik in mensenlevens is gebeurd.” Dit schrijft mgr. Van den Hende in het voorwoord bij de eerste jaar­rap­portage van de bis­schop­pen en hogere oversten.

Oprechte zorg en zorgvuldige procedures

Mgr. Van den Hende is voorzitter van de landelijke Contact­groep, die werd ingericht door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Op verzoek van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR coördineerde de Contact­groep de totstandkoming van de jaar­rap­portage inzake seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. De jaarlijkse rapportage van de bis­schop­pen en hogere oversten beoogt goed zicht te geven op de oprechte zorg van de Kerk voor slachtoffers en op de zorgvuldigheid in procedures van erkenning en genoegdoening.

Seksueel misbruik van minderjarigen

“Het zijn moeilijke tijden voor iedereen die te maken heeft met het seksueel misbruik van minderjarigen. Dit realiseerden we ons opnieuw heel sterk bij de presentatie van het Eind­rap­port van de Onderzoeks­com­mis­sie door de heer Deetman. Allereerst voor slachtoffers, bij wie boosheid en verdriet sterk naar boven komen, soms na vele jaren te hebben gezwegen. Elke keer dat na maart 2010 nieuwe feiten rond misbruik bekend werden, werden mensen die door het misbruik waren beschadigd gekwetst. En telkens ook als er zaken niet goed gaan in processen om te komen tot herstel en genoegdoening, doen oude wonden pijn, wordt genezing bemoeilijkt,” schrijft de bisschop in zijn voorwoord bij de rapportage.

Recht doen aan slachtoffers

We moeten onder ogen zien wat mensen van de Kerk kinderen hebben aangedaan, aldus de bisschop, die ook ingaat op de opdracht die medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk hebben. “De heer Deetman typeerde de werkzaamheden van de Onderzoeks­com­mis­sie tijdens de pers­pre­sen­ta­tie van het eind­rap­port op 16 december 2011 als ‘triest en frustrerend werk, omdat de feiten niet ongedaan kunnen worden gemaakt.’ Deze emotie zien we ook bij onze medewerkers, die de zorg voor kinderen en slachtoffers van misbruik oprecht zijn toegedaan. […] De trieste constatering dat de feiten niet ongedaan kunnen worden gemaakt, tekent alle verbeteringen die we in onze organisatie doorvoerden en zullen doorvoeren. Maar ik hoop dat dit ons niet ontmoedigt om steeds het goede te doen met het oog op de slachtoffers, en steeds het goede te blijven kiezen om zo goed mogelijk recht te doen aan slachtoffers.”
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie DeetmanBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose