Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Voortgang restauratie kathedraal

gepubliceerd: dinsdag, 15 mei 2012

Terugblik

De vorst in de wintermaand februari heeft geen vat gekregen op de voortgang van de restauratie van de kathedraal. Terwijl het werk aan de buitenzijde stil lag, kon het werk in de crypte en kelder wel doorgang vinden. Daar zijn dan ook grote vorderingen gemaakt. De ruimten zijn voor zover nodig uitgediept en vervolgens zijn de vereiste lagen beton aangebracht. Op het ogenblik wordt nog beton aangebracht in het midden­ge­deelte en aan de randen rond de muren en de pilaren.

Hoe de ruimte wordt, is nu al prachtig waar te nemen. Twee grote ruimtes worden multifunctioneel ingericht en zijn vooral bedoeld als verkleed en gebruiksruimten voor de koren van het Muziek­insti­tuut. Aldaar verkleden zij zich en komen dan rechtstreeks via een nieuwe te maken trap in de kooromgang boven vlakbij de plek, waar zij plegen te zingen. De afwerking van die ruimten zit in de huidige opdracht aan de aannemer. Het gereed maken van de ruimte voor het nieuwe kathedraal museum kan nog niet worden opgedragen, omdat het geld daarvoor niet bijeen is. Een klus voor de komende tijd!

Rond Pasen

Koepel van de Sint-BavokathedraalRond Pasen werd de koepel tot de onderkant van de koepel – tamboer genaamd – tot aan de nok van de daken van de transepten weer zichtbaar. Het metselwerk en het werk aan het natuursteen is voltooid. Inmiddels hebben wij na 5 jaar procederen eindelijk vergunning gekregen om voorzetramen te plaatsen voor de glas-in-loodramen in de transepten en het hoogkoor. Alleen in de tamboer mogen die ramen niet aan de buitenkant worden aangebracht, maar weer wel aan de binnenkant.

Onderwijl blijft de kathedraal ons verrassen met name op het gebied van de kleurrijke uitmonstering zowel binnen als buiten. De vorige keer vertelden wij u, dat de voegen rond de baksteen in de doopkapel blauw zijn geweest. Daar hebben we menig restant daarvan terug gevonden. In die kapel brengen we de blauwe kleur in de voegen ook weer terug. Maar volgens het bestek van de bouw van de kathedraal moesten de voegen in het transept ook blauw gekleurd worden. Maar daar hebben nog geen enkel restant van teruggevonden.

We hebben aan mevrouw Judith Bohan, die het kleurenonderzoek tot nu toe tot volle tevredenheid heeft uitgevoerd, gevraagd daar ook naar te kijken. Dat doet zij ook bij de kas van het transeptorgel, dat vroeger ook anders was gekleurd en enige versiering gekend heeft. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek wordt besloten die kleuren al dan niet terug te brengen.

Het angelustorentje

Verder blijkt er in het torentje, waar de angelusklok inhangt, een klokkenstoel gestaan te hebben voor twee klokken. Vanaf 1898 tot 1930 was deze toren de enige toren van onze kathedraal, vandaar. De kokkenstoel van ijzer is zover vergaan, dat de angelusklok niet meer geluid kan worden. Nu zorgt de plebaan er hoogst per­soon­lijk voor, dat om 12 uur één van de klokken in de torens wordt geluid. En als niemand hem kan vervangen op dat tijdstip, moet u het zonder doen.

Omdat de grote torens na 1930 ruimte genoeg boden voor klokken is er later geen behoefte of geen geld geweest in deze kleine klokkentoren weer een tweede nieuwe klok terug te hangen. Nu gaan we dat wel doen. De deskundigen hebben bepaald, welke toonsoort die klok moet hebben gelet op de andere zes klokken ( B1 voor de kenners!), en vervolgens is de zoektocht naar een tweede handsklok en naar het geld daarvoor opgestart. Inmiddels is er uitzicht op financiering en is er ook een klok van de gewenste toonsoort gevonden. Als de klok geplaatst kan worden, zult u dat letterlijk en figuurlijk nog van ons gaan horen!

De bisschoppelijke sacristie

Dat we langzamerhand naar het einde van dit onderdeel van de restauratie toe gaan werken, blijkt aan het feit, dat de werkzaamheden aan de koperen koepel al zijn opgeleverd en op 1 april dat is gebeurd met het interieur van de bisschoppelijke sacristie. Daar zijn de oor­spron­ke­lijke glas-in-loodramen weer te bewonderen, die tijdens de Schatkamerperiode waren afgedekt, en de parketvloer is weer piek fijn in orde gemaakt, zodat alle diensten in de Goede Week en met Pasen mede vanuit deze sacristie gedaan konden worden. Na Pasen kwam de parochiesacristie aan de beurt om gerestaureerd te worden en die is nu ontruimd. Grote verwarring bij ieder die daar gewoontegetrouw naar toe gaat.

Vervolg op het huidige restauratie-onderdeel

Achter de schermen wordt volop gewerkt om te voorkomen, dat de restauratie van de kathedraal stil komt te liggen, nadat de nu in uitvoering zijnde onderdelen gereed zijn gekomen. Omdat de subsidie van de rijksoverheid dreigde te stokken, is er een brandbrief uitgegaan naar de staats­secre­taris en de leden van de Tweede Kamer­com­mis­sie van Onderwijs, Cultuur en Weten­schap (OCW).

Maar dat mocht niet baten. Hoewel in het Haarlems Dagblad een bericht verscheen, dat de staats­secre­taris hoopvol gestemd was over het verlenen van subsidie voor de kathedraal, lag er dezelfde dag een brief in de bus, dat hij geen geld voor de kathedraal kon geven en dat we nu onze hoop op de provincie Noord-Holland moesten stellen.

Hij had namelijk het toekennen van monumentengeld voor gebouwen als kerken aan de provincies gedecentraliseerd. Vervolgens zijn we natuurlijk met de provincie gaan praten. Gelukkig begint het er naar uit te zien, dat er een oplossing voor dit probleem gevonden kan worden. Maar we zitten nog volop in de onderhandelingen daarover.

De komende maanden

Koepel van de Sint-BavokathedraalNaar het zich laat aanzien zal in oktober de restauratie van de transepten en koepel aan de binnenkant voltooid zijn. Hoera want, hoe netjes de houten bovenbouwen over het suppedaneum ook vormgegeven zijn, we krijgen er toch een beetje genoeg van. Wat de financiering betreft weten we binnenkort meer. In ieder geval moeten we bewerkstelligen, dat we ons eigen aandeel op weten te hoesten. Kortom: er valt nog heel wat te regelen en op te halen. In dat verband kan ik dan ook niet nalaten u op te blijven roepen geld naar ons over te maken. Dank aan allen (o.a. Kardinaal Simonis) die ons onder­steunden.

Wij roepen u op ons te onder­steunen; het is echt nodig. Naar het zich nu laat aanzien zal de restauratie van hoogkoor en schip aan de binnenzijde even op zich laten wachten. Zo kan de liturgie weer in volle luister opbloeien. Maar de restauratie gaat door.. aan de buitenzijde. Te beginnen met het hoogkoor. Als die voltooid is zullen koepel, transept en hoogkoor lekvrij zijn (nieuwe goten e.d.) zodat de vochtplekken in de kerk rustig kunnen drogen voordat we de binnenzijde opnieuw gaan bij­schilderen.

Al met al verlopen allerlei zaken naar wens MITS U ONS STEUNT. Uw bijdrage kan worden overgemaakt op het gironummer van het Parochie­bestuur St. Bavo: 92387 (of ING bank Haarlem rek.nr. 65.44.94.312) onder vermelding: ‘bijdrage restauratie.’ Hartelijke dank!

De mooiste toren van Nederland

dat is toch wel de koepel van onze Bavo! U kunt telefonisch stemmen en zo bij de KRO onze Bavo promoten. Bel vlug: 035-6713490.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose