Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rejoice! op wereldjongerendag in Langedijk

gepubliceerd: donderdag, 5 april 2012

Afgelopen zon­dag, 1 april 2012, kwamen in Lange­dijk ruim 80 jon­ge­ren bij elkaar voor het vieren van de wereld­jon­ge­ren­dag. Het thema was: “Rejoice!” afgeleid van het thema wat de paus voor deze wereld­jon­ge­ren­dag had uitgekozen: “Verheug je altijd in de Heer” uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4).

Rejoice! op wereldjongerendag in LangedijkRuim 35 jon­ge­ren kwamen de zater­dag­avond al bijeen voor een ge­za­men­lijke maal­tijd met aan­slui­tend een gebeds­vie­ring en aanbid­ding. De avond werd af­ge­slo­ten met een gezellige borrel, waarna de jon­ge­ren ver­vol­gens wer­den op­ge­haald door gast­ge­zinnen uit Heer­hu­go­waard en Lange­dijk waar zij over­nachtten.

Zondag begon de dag met een pro­ces­sie vanuit de kapel van het kloosterhof naar de Sint Jan de Doper kerk met aan­slui­tend een eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. Hendriks. In zijn preek sprak mgr. Hendriks de jon­ge­ren toe over vreugde en ware vreugde.

Ver­vol­gens opende mgr. Hendriks de dag door een twitter­be­richt te versturen naar de twitterfontein. Via deze social media waren alle Neder­landse bis­dom­men met elkaar verbon­den en was het voor alle deel­ne­mers moge­lijk om via zijn mobiele tele­foon een bericht te versturen met reacties en erva­ringen van de dag. Al deze berichten wer­den ver­vol­gens zicht­baar op een groot beeldscherm.

 

Plot­se­ling kwam er een jonge dame in een grote rode jurk, rode lak­schoentjes en een hoed van veren de zaal in gelopen. Marije van der Knaap, in het dage­lijks leven actrice stond op theatrale wijze stil bij het on­der­werp vasten. Dit leverde onder de aanwe­zige jon­ge­ren (en pries­ters!) veel hilari­teit op, waar­mee de toon van de dag: “Rejoice” de­fi­ni­tief werd gezet.

Na twee work­shoprondes was het de tijd voor een gezellig borrel. Tijdens deze borrel werd ook het startsein gegeven voor de voor­be­rei­dingen op de volgende Wereld Jon­ge­ren Dagen in Rio de Janeiro (2013). Extra fees­te­lijk was de Bra­zi­li­aanse live­mu­ziek door muzi­kanten uit de Portugees­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam. Met heer­lijk Chinees eten liep de dag om 19.30 uur vreug­de­vol ten einde.

Ontstaan

De eerste Wereld­jon­ge­renDAG was in 1984. Paus Johannes Paulus II nodigde jon­ge­ren uit de hele wereld uit om op Palm­zon­dag naar Rome te komen, om deze bij­zon­dere dag samen te vieren. Dit ini­tia­tief sloeg aan en sindsdien gebeurt dit ieder jaar. Eens in de twee à drie jaar wordt de Wereld­jon­ge­renDAG inter­na­tio­naal groots gevierd (Wereld­jon­ge­ren­da­gen genoemd) en trekt dan vele hon­derd­dui­zen­den, zelfs miljoenen jon­ge­ren. In de zomer van 2011 ver­trok­ken 150 jon­ge­ren uit het Bisdom naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose