Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Zondag geloofsgesprek en Eucharistieviering met Mgr. Punt

gepubliceerd: vrijdag, 18 november 2011

Zondag geloofsgesprek en Eucharistieviering met Mgr. PuntDe rechtstreekse uitzending van de eucha­ris­tie­viering komt op het Hoogfeest van Christus Koning vanuit de Kathedraal Sint Bavo te Haarlem. Hoofd­cele­brant: bisschop Mgr. Jos Punt. Het Kathedrale Koor st. Bavo o.l.v. Fons Ziekman verzorgt de muzikale onder­steuning. Voorafgaand aan de viering wordt om 10.10 uur op Nederland 2 een spiritueel gesprek uitgezonden dat als context dient voor de eucha­ris­tie­viering. Deze week een gesprek Mgr. J. Punt.

Geloofs­ge­sprek

We maken vaak zo makkelijk een kruisteken, maar wat zeggen we eigenlijk als we ons geloof belijden in Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader, dat is God aan wie wij het leven te danken hebben, de bron van ons bestaan. Daarom worden wij ‘schepselen Gods’ genoemd. De bijbel staat vol verhalen over die scheppende God, die beschermd en bevrijd. God trekt met ons mee, in iedere levenssituatie.

De Zoon, dat is Jezus. Hij is zoals we het plechtig noemen ‘de open­ba­ring van Gods woord’. In Hem zien wij hoe God een mensenleven bedoeld heeft. Herhaalde malen klinkt dan ook in de Schrift: ‘Hij is een kind naar mijn hart, luister naar Hem’. Dan zul je ook in staat zijn een levende verkondiger van Gods liefde te zijn. Of om het met de woorden van de Schrift te zeggen: dan zul je een profeet zijn, een kind naar Gods hart.

De Heilige Geest is de levensadem van God. Het was ook de levensadem van Jezus zelf. Hij werd in Zijn leven immers gedreven door de Heilige Geest, waardoor Hij de wil van God kon volbrengen. Bij onze doop wordt deze geest als het ware ingeademd, wordt de Geest ook onze levensadem. Die Geest bidt in ons, begeestert ons en doet ons warmlopen om in de voetsporen van Jezus te willen treden.

Thema Eucha­ris­tie­viering

Geen mens heeft ooit God gezien, zo getuigt Johannes in zijn evangelie. Wij kunnen ons ook moeilijk een ‘beeld’ van God vormen, maar we hebben wel ‘kennis’ van God door Jezus Christus. Het woord van Pilatus: ‘ziet de mens’ heeft niet alleen betekenis gehad voor Jezus’ tijdgenoten. Ook voor ons is deze mens van de allergrootste betekenis.

Wat zegt en doet deze mens? Wat zegt en doet God in Hem? Uit het evangelie is duidelijk dat Jezus zich thuis voelde bij mensen die Hem wilden ontvangen, aan huis, maar vooral in de openheid van hun hart. Dat waren overwegend - niet alleen - de kleinen, de eenvoudigen, zij die verlangen naar gerechtigheid. Hun verleden speelde eigenlijk geen rol; het heden was voor Hem het belangrijkste. Zij durfden tegen Hem te zeggen: ‘spreek maar een woord’, ook al liep dat woord soms uit op een terechtwijzing. Of veroordeling van kwaad, of een verwijt om onbegrip.

Het is voor velen misschien een lange weg zich thuis te voelen bij de kleinen. Toch kan de geest van Jezus geen andere weg wijzen of gaan. En blijft gelden dat woord: ‘Wat gij de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan mij gedaan.’ In liefde en met liefde. Dat is koninklijk, groots, edel en vooral moedig.

Diaken Eric Fennis

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose