Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisschoppen ontvingen tweede Tussenrapportage Deetman

gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2011

De NeNederlandse Bisschoppenconferentiederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben vandaag, 8 november, kennis genomen van de tweede tussen­rap­portage van de Onderzoeks­com­mis­sie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk tussen 1945 en 2010.

Sinds de eerste tussen­rap­portage van 9 december 2010 is veel werk verzet, vooral door de Coördinatie­com­mis­sie onder voorzitter­schap van de heer Ronald Bandell. Het voormalige Hulp & Recht, een kerkelijke instelling, werd opgeheven. Een nieuwe stichting naar Nederlands recht werd opgericht. Deze Stichting Beheer & Toezicht staat onder voorzitter­schap van mevrouw drs. Karla Peijs. Het Meldpunt werd gereorga­ni­seerd, de administratieve achterstanden weggewerkt en gekwalificeerde krachten aangetrokken. Er is een nieuwe Klachten­com­mis­sie en een nieuwe klachtenprocedure. Voor de organisatie van de hulp aan slachtoffers kwam er een Platform Hulpverlening. Recent kon ook de Compensatie­regeling worden ge­pre­sen­teerd.

Zoals de Commissie Deetman vaststelt is er nog een aantal zaken dat verdere uit­wer­king behoeft. Met name de nadruk op de hulp aan de slachtoffers en het betrekken van hen bij de verdere ont­wik­ke­lingen rondom de hulpverlening verdient nadere aandacht.

Het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verzoeken daarom de Coördinatie­com­mis­sie en het bestuur Beheer & Toezicht om de vandaag ge­pre­sen­teerde aanbevelingen ter hand te nemen en waar mogelijk uit te voeren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose