Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vieringen ter ere van paus Johannes Paulus II

gepubliceerd: donderdag, 6 oktober 2011

Op 1 mei 2011 werd paus Johannes-Paulus II zalig verklaard. De liturgische viering van een zalige is in de rooms-katholieke Kerk niet universeel, maar particulier, dat wil zeggen alleen daar waar de zalige is geboren, heeft geleefd en is gestorven. Concreet betekent dit dat voor de viering van paus Johannes Paulus II is bepaald dat deze jaarlijks kan plaatsvinden in het bisdom, respectievelijk de stad Rome en in alle bisdommen van Polen, en wel als gedachtenis op 22 oktober.

Paus Johannes Paulus IIGezien het grote belang van deze paus voor de hele Kerk en naar aanleiding van talloze verzoeken om een liturgische verering van deze nieuwe zalige in de gehele wereldkerk heeft de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst toegestaan dat tot 1 mei 2012 eenmalig een H. Mis van dankzegging voor deze zalige paus kan worden gevierd in alle bisdommen ter wereld met een eigen daarvoor vastgesteld formulier.

Voor deze unieke viering in de Nederlandse Kerkprovincie hebben de Nederlandse bis­schop­pen als datum de tweede zondag door het jaar vastgesteld, zaterdag­avond 14 of zondag 15 januari 2012. Deze datum is mede gekozen, omdat paus Johannes Paulus II in zijn zorg voor de eenheid in de Nederlandse Kerkprovincie destijds een bijzondere synode van de Nederlandse Bis­schop­pen heeft samengeroepen, die werd geopend op 14 januari 1980.

Waar in parochies en religieuze gemeen­schappen ervoor gekozen wordt om deze eenmalige viering ter ere van deze paus te houden, gebeurt dit tijdens de viering van de tweede zondag door het jaar op 14 of 15 januari 2012 in een eucha­ris­tie­viering naast ofwel ter vervanging van de gewone zondagsmis.

Apart zondagsmissaaltje

Voor deze bijzondere viering geeft de Nationale Raad voor Liturgie voor de gelovigen een apart zondagsmissaaltje uit met daarin naast de gebruikelijke gebeden ook de eigen liturgische teksten ter ere van deze zalige, alsook de voorgestelde bijzondere bijbellezingen en een aantal geschikte liederen. Bovendien bevat het zondagsmissaaltje als tekst ter overweging de lezing die in het getijdengebed ook genomen kan worden als tweede lezing.

Deze zondagmissaaltjes voor de gelovigen “Viering ter ere van de zalige paus Johannes-Paulus II” (16 blz., in twee-kleurendruk) kunnen besteld worden bij de Administratie van de NRL (Postbus 13049 - 3507 LA Utrecht, Tel. 030-23.26.909; e-mail: bestel@rkk.nl.). Bij minimale afname van 10 ex. kosten de boekjes € 0,30 per exemplaar; bij afname groter dan 25 ex. € 0,15 per ex. (prijzen zijn exclusief de verzend­kos­ten).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose