Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Herschikking referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: vrijdag, 9 september 2011

BisschoppenconferentieDoor de toetreding het afgelopen jaar van vier nieuwe hulp­bis­schoppen werd het mogelijk, en vanwege het emeritaat van bisschop Van Luyn ook noodzakelijk, dat een aantal referent­schappen binnen de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie herschikt en opnieuw toebedeeld werden.

Tijdens de bis­schop­pen­ver­ga­dering van 6 september is een nieuwe indeling gemaakt van beleidssectoren en referent­schappen.

De beleidssector Liturgie is van bisschop Hurkmans, bisschop van ’s-Her­to­gen­bosch, overgaan naar monseigneur Liesen, hulp­bis­schop van hetzelfde bisdom.

Twee referent­schappen van mgr. De Jong, hulp­bis­schop van Roermond, Jongeren en Catechese, zullen in het vervolg worden behartigd door mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van het bisdom ’s-Her­to­gen­bosch.

De referent­schappen van monseigneur Van Luyn zijn als volgt verdeeld:

  • Betrekkingen met het Jodendom: mgr. Woorts, hulp­bis­schop van Utrecht.
  • De contacten met de Commissie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties bij de Europese Unie (Comece) worden in het vervolg onderhouden door mgr. Hoogenboom, hulp­bis­schop van Utrecht.
  • Aarts­bis­schop mgr. Eijk zal namens de Conferentie toetreden tot de Raad van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, CCEE.
  • Mgr. De Jong neemt zitting in het bestuur van de Stichting Thomas More.

De overige referent­schappen blijven ongewijzigd. (SRKK)

Overzicht bisschoppelijke referent­schappen

Mgr. Punt
bisschop
Haarlem-Amsterdam
Missie en Ont­wik­ke­ling
Categoriale zielzorg
Legerbisschop
Mgr. Van Burgsteden
hulp­bis­schop
Haarlem-Amsterdam
Nieuwe bewegingen
Oecumene
Religieuzen en Seculiere Instituten
Mgr. Eijk
aarts­bis­schop
Utrecht
CCEE
Medische Ethiek
Roeping en opleiding
Mgr. De Jong
hulp­bis­schop
Roermond
Onderwijs
Mgr. Van den Hende
bisschop
Rotterdam
Interreligieuze Dialoog
Mgr. Hoogenboom
hulp­bis­schop
Utrecht
Comece
Mgr. Hurkmans
bisschop
’s-Her­to­gen­bosch
Huwelijk en Gezin
Mgr. De Korte
bisschop
Groningen-Leeuwarden
Kerk en Ouderen
Kerk en Samenleving
Vrouw en Kerk
Mgr. Liesen
hulp­bis­schop
’s-Her­to­gen­bosch
Liturgie
Mgr. Mutsaerts
hulp­bis­schop
’s-Her­to­gen­bosch
Catechese
Jongeren
Mgr. Wiertz
bisschop
Roermond
Com­mu­ni­ca­tie en Media
Mgr. Woorts
hulp­bis­schop
Utrecht
Bedevaarten
Betrekkingen Jodendom
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose