Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Programma twee catechetische impulsmiddagen bekend

Focus: eerste verkondiging of pre-catechese

gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2011

In najaar organiseert het bisdom Haarlem-Amsterdam samen met het Officium Catecheticum twee catechetische impuls­middagen. Deze zullen op woensdag 21 september plaatsvinden in Vogelenzang (Tiltenberg) en op vrijdag 7 oktober in Heiloo (Juliana­klooster).

Impuls voor de catechese

Programma twee catechetische impulsmiddagen bekendOp beide middagen wordt hetzelfde programma aangeboden. De middagen zijn bedoeld om een impuls te geven aan de catechese in de parochies door de visie op catechese en de verschillende materialen en leer­mid­de­len die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld onder de aandacht te brengen. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om met elkaar uit te wisselen over hoe men er mee aan de slag kan gaan. Tevens staan het bisdom en het Officium Catecheticum open voor eventuele bemerkingen en suggesties voor bestaande en nieuwe projecten. De impuls­middagen zijn bedoeld voor mensen, die met catechese bezig zijn in de parochies, zowel vrijwilligers als professionals. 

(Pre-)catechese

Speciaal zal de eerste verkondiging of pre-catechese tijdens deze middagen centraal staan. In de praktijk van de catechese lopen eerste verkondiging of pre-catechese en catechese door elkaar heen. Dat maakt het catechese geven niet gemakkelijk. Door de veranderde situatie ontdekken mensen, ook al zijn ze vaak gedoopt en hebben ze onderricht ontvangen, pas later in hun leven de kracht van het evangelie en wat het betekent om met elkaar leerling van Jezus te zijn. Over hoe zowel de eerste verkondiging of pre-catechese en de catechese goed vorm te geven binnen de parochie, willen we met elkaar nadenken.

Programma

13.30 uur
Koffie en thee, inloop
14.00 uur
Plenair gedeelte:
Opening door Mirjam Spruit-Borst (staf­func­tio­naris Catechese)
Naar een vernieuwde catechese: opties en prioriteiten van de Oriëntatietekst Parochiecatechese (2009) door Johan van der Vloet (directeur Officium Catecheticum)
Twee voorbeelden van eerste verkondiging: Magazines rondom levensmomenten en Folders... Geloven.
15.15 uur
Workshopronde I: u heeft de keuze om één van de volgende workshops te bezoeken: Op reis in het Land van Geloven; Opnieuw Beginnen; Vensters op katholiek geloven; en Folders......Geloven.
16.15 uur
Workshopronde II: u heeft de keuze om één van de volgende workshops te bezoeken: Op reis in het Land van Geloven; Opnieuw Beginnen; De Alpha-cursus, CaFE (Catholic Faith Exploration) en de internet cursus WaaromJezus?-rk; en Geloven Nu.
17.00 uur
Afsluitende terugblik en borrel

Informatie en materialenmarkt

Naast de workshops is het mogelijk het materiaal en de leer­mid­de­len te bekijken, hierover vragen te stellen en eventueel aan te schaffen. Dit betreft ook materialen die niet in de workshops aan de orde komen, waaronder de Geloofskoffertjes, het communieproject Het geheim van het brood, het vormselproject In vuur en vlam en het geloofsboek Geloof onder woorden brengen. Het Officium Catecheticum, uitgeverij Adveniat en het Katholiek Alpha Centrum zullen met hun materialen en leer­mid­de­len aanwezig zijn.

Data en locatie

Woensdag­middag 21 september in Vogelenzang (Tiltenberg, Zilkerduinweg 375)
Vrijdag­middag 7 oktober in Heiloo (Juliana­klooster, Hoogeweg 65)

Voor meer informatie en opgave

Mirjam Spruit-Borst, afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam: tel (023) 511 26 35 of
mborst@bisdomhaarlem-amsterdam.nl Graag uw naam en parochie vermelden.
Opgave s.v.p. vóór 14 september en respectievelijk vóór 1 oktober.

Korte toelichting op de workshops

Op reis in het Land van Geloven
door: Marcel Elsenaar
www.landvangeloven.nl
Ga mee op reis in het land van Geloven: op reis naar zeven bestemmingen, bestaande uit totaal ongeveer dertig bijeenkomsten. De cursus is ontstaan uit de voormalige dekenale toerustings­cursussen en is geschikt voor gevorderde en beginnende zoekers. In de workshop besteden we aandacht aan het cursusmateriaal, de begeleiders en de werving van deelnemers. Deze thema’s  zijn van groot belang om met dit mooie cursusmateriaal een nieuwe impuls te geven aan het geloofsleven van de deelnemers en uw parochie.

Opnieuw Beginnen
door: Rob Landré
www.opnieuwbeginnen.com
Evangelisatie kan slagen, wanneer wij onze parochies weten te ontwikkelen tot aantrekkelijke, levende geloofs­ge­meen­schappen. Dat wordt mogelijk, wanneer wij ons eigen geloof samen herontdekken, het leren verwoorden en groeien naar een volwassen geloof. Deze eerste stap naar vitale kerk­ge­meen­schappen kunnen we zetten aan de hand van "Opnieuw beginnen". In deze workshop kan met deze 'herinitiatie in het geloof' worden kennis gemaakt en wordt besproken hoe er in parochie­ver­band mee kan worden gewerkt.  

Vensters op katholiek geloven voor het onderwijs
door: Peter Dullaert, directeur Adveniat
www.venstersopkatholiekgeloven.nl
Dit is een project dat bedoeld is om leraren in het voortgezet onderwijs en basis­on­der­wijs te onder­steunen bij het vormgeven van de katholieke identiteit van hun school. Voor parochies biedt het project interessant materiaal dat zou kunnen functioneren in een (hernieuwde) ontmoeting tussen school en kerk. Het project heeft de vorm van een drietrapsraket. De eerste trap is het crossmediaal project " Maar wie is God?" De tweede trap is het boek  Mijn school is katholiek bedoeld voor leraren in basis-en voortgezet onderwijs, maar het kan ook breder in de catechese ingezet worden. De derde trap is de bovengenoemde website. Het project is een initiatief van CNV Onderwijs i.s.m. Adveniat. Kom naar deze workshop als u vanuit de parochie zoekt om de contacten met scholen aan te halen of te verbeteren.

Folders... Geloven
door: Marjet de Jong, uitgever Adveniat
www.reliboek.eu
Dit zijn meeneem-folders van 8 pagina's ontwikkeld door uitgeverij Bayard in Frankrijk. De folders zijn bedoeld om een leemte in de com­mu­ni­ca­tie tussen de kerk en bezoekers van gewijde plaatsen op te vullen. Ze geven "in tien minuten" antwoord op reële vragen van mensen over leven en geloof. Het project heeft een missionaire bedoeling. De folders worden aangeboden in kartonnen displays waarin plaats is voor 12 titels. Parochies, ziekenhuizen en andere zorgcentra kunnen zo hun christelijke identiteit uitdragen. Adveniat hoopt deze folders in het najaar van 2011 aan de parochies aan te bieden. In deze workshop hoort u meer over de soorten folders en hoe u deze kunt inzetten in de catechese en in de parochie. 

De Alpha-cursus, CaFE (Catholic Faith Exploration) en de internet cursus WaaromJezus?-rk
door: Eliza Oudshoorn of Jeroen Smith pr, verbonden aan het Katholiek Alpha Centrum
www.rk-alpha­cen­trum.nl en www.waaromjezus-rk.nl
Uitleg van het Evangelie – drie beproefde methoden.
Eigentijds, laagdrempelig en gericht op dialoog. Cursussen voor mensen van nu:
Alpha-cursus – de kern van het geloof op aantrekkelijke wijze doorgeven.
CaFE - via dvd's mensen helpen het katholieke geloof te leren kennen en te verdiepen.
Internet­cursus WaaromJezus?-rk - evangeliseren was nog nooit zo ‘makkelijk’.

Geloven Nu
door: Peter Dullaert, ex initiatiefnemer van Geloven Nu en directeur Adveniat
www.reliboek.eu
Dit is een methode voor ontmoetings­groepen rond bijbelverhalen. Jaarlijks worden acht bijeenkomsten aangeboden, geschikt voor een groep van ongeveer 10 tot 12 personen. In dit concept staat uitwisseling voorop. Geloven Nu ontstond in Deventer en op dit moment zijn er ongeveer 150 groepen in Nederland die dit materiaal gebruiken. In deze workshop hoort u meer over de achtergrond van het materiaal en hoe u het in uw parochie kunt gebruiken.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose