Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Oecumenische toenadering bij Amsterdamse sacramentsprocessie

gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2011

De jaarlijkse sacramentsprocessie vanuit de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwkerk staat steeds meer in het teken van de toenadering tussen de katholieke Kerk en de orthodoxe Kerken. De stoet trekt sinds 2004 over de Amsterdamse grachtengordel, dit jaar op zondag 26 juni.

Blij

Mgr. Willem Schnell, rector van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht, is blij met het oecumenisch karakter: “Bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam is een promotor van verdergaande toenadering tussen Oost en West. Zo is hij in gesprek met de orthodoxe Kerken over een gemeen­schap­pe­lijke datum voor Pasen. Met de processie brengen we de toenadering in praktijk.”

Bont gezel­schap

Sacramentsprocessie Amsterdam
Sacramentsprocessie (foto: Wim Groeneveld)

“Het gebeuren doet me een beetje denken aan het Pinksteren uit de tijd van de apostelen”, gaat Schnell verder. “Toen was er in Jeruzalem een bont gezel­schap van allerlei rassen, talen en nationaliteiten. Maar door de heilige Geest verstond men elkaar. In onze kerk aan de Keizersgracht huizen ook diverse gemeen­schappen: de Amsterdamse, Surinaamse, Italiaanse en Ethiopische katholieken en de Syrisch-orthodoxen. Daarnaast nodigen we ook delegaties en gelovigen uit van andere kerken. Naast katholieken van Antilliaanse, Filippijnse en Poolse komaf ook delegaties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken.”

Gemeen­schap­pe­lijke noemer

Zijn de deelnemers zeer divers, er is ook een bindend element. Schnell: “We hebben een gemeen­schap­pe­lijke noemer en dat is het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucha­ris­tie. In de processie wordt niet zomaar een stukje brood in een versierde houder meegedragen. De hostie in de monstrans is Jezus onder de gedaante van brood. Ook al kennen de orthodoxen de traditie van de sacramentsprocessie niet, zij delen wel dit geloof.”

Speciale gasten

Aarts­bis­schop mgr. François Bacqué, de apos­to­lisch nuntius of ‘ambassadeur’ van de Heilige Stoel in Nederland, en – indien hij hersteld is – hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam mgr. Jan van Burgsteden zullen de monstrans met hostie onder een baldakijn in de bedetocht meegedragen. Onder de gasten is ook de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie religieuze families lopen ook in de stoet mee.

Processieverbod

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was voor het eerst in de hoofdstad sinds 1578. Nadat het stads­bestuur dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan. De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt.

Programma zondag 26 juni:

11.15 uur Plechtige eucha­ris­tie­viering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220
12.45 uur Sacramentsprocessie over de grachtengordel
13.30 uur Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose