Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Koninklijke onderscheiding voor Mgr. Hermann Steinkamp

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2011

Koninklijke onderscheiding voor Mgr. Hermann SteinkampMgr. Hermann Steinkamp, priester en tot 1991 regionaal vicaris van de Prelatuur van het Opus Dei, werd afgelopen vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Steinkamp verkrijgt de onderscheiding omdat hij ruim 50 jaar in Amsterdam betrokken is bij activiteiten met een brede sociale uitstraling. De versierselen zullen hem op 4 mei door de burge­mees­ter van Amsterdam worden opgespeld.

Kort na zijn aankomst in Amsterdam was hij in 1961 initiatiefnemer voor Instudo, een stichting die initiatieven ontwikkelt op het vlak van studentenhuisvesting, cultuur, levensbeschouwing, zinvolle vrijetijdsbesteding en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king. Daarna stimuleerde hij eerst in Amsterdam en later in andere steden tal van maat­schap­pe­lijke initiatieven. Dankzij zijn soepele en volhardende aanpak kon in 1985 een pastoraal centrum van start gaan in de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Keizersgracht in Amsterdam.

In goed overleg met alle betrokkenen wordt de kerk door verschillende religieuze gemeen­schappen gebruikt. Het vertrouwen dat hij weet te scheppen, zijn geduld en de menselijke benadering, zijn tot op de dag vandaag de belangrijke ingrediënten voor de groei van dit centrum, waar ook jongeren zich aangetrokken voelen.
De jaarlijkse sacramentsprocessie die vanuit de Kerk vertrekt en langs de grachten loopt is los van de religieuze betekenis een maat­schap­pe­lijk opmerkelijk gebeuren: een bonte groep van circa 1000 mensen geven uiting aan een gemeen­schap­pe­lijke overtuiging: Syrisch Orthodoxen, Amsterdammers, Surinamers en andere Nederlanders, Kopten, Armeniërs en Ethiopiërs en tot vandaag altijd onopvallend aanwezig de doctorandus.

Koninklijke onderscheiding voor Mgr. Hermann SteinkampMgr. dr. H.J. Steinkamp werd in 1923 geboren in Alicante, Spanje, als zoon van de honoraire Duitse consul. Na school, dienstplicht en studie in Duitsland behaalde hij het doctoraat scheikunde in Murcia (Spanje). In 1959 werd hij priester gewijd en vertrok naar Nederland, waar hij van 1961 tot 1991 aan het hoofd heeft gestaan van het Opus Dei, een Prelatuur van de Rooms Katholieke Kerk. Van 1986 tot 1998 was hij Rector van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Amsterdam, waar hij nu nog pastoraal werk verricht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose