Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Lezing “De toekomst van de oecumene”

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2011

De Wil­li­brordlezing van april werd gehouden door de Groningse Bisschop mgr. dr. G. de Korte. Naast de priester­stu­denten waren diakens, catechisten en pastoraal werker aanwezig die de laatste jaren hun zending hadden ontvangen, alsmede enkele gasten die gekomen waren om de aan­stel­lingen bij te wonen en de uitreiking van de bac­ca­lau­reaatsdiploma's.

Mgr. De Korte vertelde zijn gehoor allereerst hoezeer zijn levensloop met de oecumene verweven is: de streek waar de Bisschop opgroeide (rond Vianen, Vijfherenlanden) was al hoofd­za­ke­lijk protestants, hij maakte al spoedig deel uit van een oecumenische bijbel­groep en raakte vertrouwd met de leefwereld van de protestantse medechristenen van de Gereformeerde Bond tijdens zijn studie aan de theologische faculteit in Utrecht. Zowel zijn doctoraalscriptie (Karl Barth) als zijn promotie-onderzoek (Eduard Thurneysen) wijdde hij aan protestantse theologen. Later was hij voorzitter van de Raad van Kerken van Overijssel en was als hulp­bis­schop co-referent (secundus) voor de oecumene. Ook vermeldde de Bisschop de goede contacten die hij onderhoudt met de leiding van de PKN, de Oud Katholieke Kerk en de Raad van Kerken. Als diocesaan Bisschop rekent hij het tot zijn taak om de gelovigen in het spoor te houden van de grote katholieke traditie en tegelijk bruggen te bouwen naar andere christenen en uiteindelijk naar alle mensen van goede wil. Ook onderhield de Bisschop contact met kardinaal Johannes Willebrands, de Haarlemse priester die directeur was van het filosoficum van Warmond en wereldwijd een groot pionier werd van de oecumene en met ds. Hegger, de ex-priester die tientallen jaren geleden dominee werd, met name rond diens laatste boek dat een sterk verzoenend karakter draagt.

Het is de wens van de Heer zelf, geuit op de laatste avond van Zijn aardse leven, dat wij streven naar de eenheid van alle christenen: "ut unum sint". Mgr. De Korte gaf een kort historisch overzicht van de positie van de katholieken in de Nederlandse samenleving en hun verhouding tot de calvinisten en sprak over de opkomst van de Oecumenische beweging. Er lijkt momenteel een zekere moeheid te zijn ontstaan op het gebied van de oecumene en daarvoor wees de Bisschop verschillende oorzaken aan, waarbij de secularisatie, de krimp en het verlies aan kerkbesef een rol spelen. Mgr. De Korte besprak voorts kort de de redenen waarom de katholieke Kerk de gemeen­schappen die uit de Reformatie voortkomen geen Kerk maar kerkelijke gemeen­schap noemt. Hierbij speelt het ontbreken van de apos­to­lische successie en het gewijde ambt een belangrijke rol. De redenen waarom geen intercommunie mogelijk is, ziet mgr. De Korte op de eerste plaats in de nauwe band tussen Eucha­ris­tie en kerkelijke communio alsmede in de visie op de Eucha­ris­tie: de blijvende werkelijke te­gen­woor­digheid (geen tabernakel en godslamp in een protestantse kerk) en het offerkarakter.

Wij moeten ons echter niet laten ontmoedigen, zo bepleitte de Bisschop. Met name op het gebied van geloofscom­mu­ni­ca­tie, gezamenlijke bijbelstudie en diaconie zag de Bisschop vele mogelijkheden.

Willibrordlezing april 2011Willibrordlezing april 2011Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijd Fotoreportage
dinsdag, 8 november 2011Kardinaal Burke legt eerste steen uitbreiding De Tiltenberg Fotoreportage
maandag, 31 oktober 2011Docent J. Vijgen gepromoveerd
donderdag, 27 oktober 2011G. Bruggink nieuwe rector Tiltenberg
vrijdag, 21 oktober 2011Bonifatiusdag met onderscheiding voor Ben Hartmann Fotoreportage
zondag, 2 oktober 2011Zonovergoten misdienaarsdag druk bezocht Fotoreportage
donderdag, 8 september 2011Seminarie start met zeven nieuwe studenten Fotoreportage
zaterdag, 27 augustus 2011Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten
vrijdag, 26 augustus 2011Nieuwe uitgave handboek Kerkelijk RechtBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose