Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel

gepubliceerd: woensdag, 11 januari 2023

Gezien het feit dat steeds meer mensen in fi­nan­ciële problemen komen, heeft de Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) van De Kwakel het ini­tia­tief geno­men om in de­cem­ber bood­schappen-cadeaubonnen uit te reiken aan klanten van de Voedsel­bank Uithoorn-De Kwakel.

Bij de Voedsel­bank ston­den inmiddels 110 ge­zin­nen geregistreerd, terwijl dat er korte tijd gele­den nog zes­tig waren. In overleg met de Voedsel­bank bleek het uitreiken van bood­schappen-cadeaubonnen, te beste­den bij een plaat­se­lijke super­markt, de meest voor de hand liggende manier van steun bie­den. Met dit grote aantal klanten van de Voedsel­bank ging het om een behoor­lijk geld­be­drag.

De PCI van Uithoorn haakte direct aan bij de actie en via het interreli­gi­euze overleg werd ook de mede­wer­king van de Diaconie van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Uithoorn (PGU) gekregen.

De actie voor de Voedsel­bank werd dus groots opgepakt. Dankzij diverse bijdrages kon voor een bedrag van € 6.000,-- cadeaubonnen gekocht wor­den van ver­schil­lende grootte, waardoor reke­ning kon wor­den gehou­den met de gezinssamen­stel­ling. De Vomar stelde 120 feeststollen en kerst­koe­ken ter beschik­king.

Op 15 de­cem­ber werd alles door de Voedsel­bank uitge­deeld. Een prach­tig re­sul­taat van de ge­za­men­lijke kerken, de Voedsel­bank en de plaat­se­lijke super­markt om zo deze mensen iets extra’s te kunnen geven in een dure tijd van het jaar.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen
dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose