Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Roepingenweek - Open Dagen Week

Volg je roeping!

gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2022

Roepingenweek 2022Van zon­dag 6 t/m zater­dag 12 no­vem­ber vindt de lan­de­lijke Roepingenweek 2022 plaats. Binnen het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt deze dit jaar ingevuld als Open Dagen Week: het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord en vele andere in­sti­tu­ten, con­gre­ga­ties en ge­meen­schappen openen deze week hun deuren om jon­ge­ren te ont­van­gen.

Door Meeleef­da­gen, Ori­ën­ta­tie Avon­den en andere boeiende ac­ti­vi­teiten kunnen jon­ge­ren zo proeven of het iets voor hen zou zijn om een derge­lijke stap te zetten. God geeft de roe­ping, maar wij willen jon­ge­ren graag helpen om deze te on­der­schei­den. Van harte welkom!

Ac­ti­vi­teiten

Achter de domein­naam Volgjeroe­ping.nl is een uit­ge­breid over­zicht opgezet met ac­ti­vi­teiten die in het kader van Roepingenweek 2022 plaats­vin­den:

Roepingenraad

De Open Dagen Week is een ini­tia­tief van de Roepingenraad bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Als er nog andere partijen mee willen doen zijn ze van harte welkom. Neem dan contact op met rector Jeroen de Wit: jcjdewit@gmail.com

 

Roepingenweek 2022

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose