Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Impulsdag: Geleefd geloof, van generatie op generatie

Mgr. Punt: We hebben een catechetisch reveil nodig!

gepubliceerd: woensdag, 2 februari 2011

Geleefd geloof, van generatie op generatie. Wat is dat en hoe geef je dat door? Daar draaide het om op de Impulsdag, die op zaterdag 29 januari jl. in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam werd gehouden voor 100 pastores, begeleiders en vrijwilligers in Catechese en/of Jon­ge­ren­pas­to­raat. Mgr. Punt sprak de aanwezigen toe en bedankte hen voor hen inzet in de parochies/ parochieregio's.

Elke dag vertrouwen op God

Impulsdag Catechese en JongerenMgr. Punt sprak aan het begin van de dag, en was nog vol van zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn recente bezoek aan Afrika. Hij riep de aanwezigen op om mensen weer "de volheid van de blijde bood­schap te laten zien". Zo vaak is slechts een klein deel van het evangelie zichtbaar. Daarnaast benadrukte hij het belang van "een geleefd geloof". Dat is een geloof waarbij er integratie is tussen geloof en leven. In Afrika had hij dat met name ervaren: hoe mensen, die niet weten of ze morgen nog te eten hebben, in het volste vertrouwen leven dat God elke dag voor hen zorgt. Dit geleefde geloof van de Afrikaanse christenen had mgr. Punt duidelijk geraakt. Daarnaast sprak hij over de noodzaak van een "catechetisch reveil" in onze tijd. Tenslotte benadrukte de bisschop dat contactmomenten met elkaar nodig blijven om het werk in de parochies voort te kunnen zetten, zeker nu de dekenale medewerkers niet meer be­schik­baar zijn voor directe onder­steuning.

Lezingen, appetizers en workshops

De bezoekers kregen de gelegenheid om een keuze te maken uit twee lezingen. Toke Elshof hield een boeiend betoog over drie generaties katholieken, en wat dat voor implicaties heeft voor het werken in de parochie anno 2011. Martin Hoondert dacht met de aanwezigen na hoe liturgie met jongeren vruchtbaar gevierd kan worden: in het spanningsveld tussen de per­soon­lijke situatie van jongeren en actualiteit én wat we overgeleverd hebben gekregen vanuit de Schrift en traditie. Hij gaf het belang aan van een zogenaamde hermeneutische competentie bij begeleiders, om dit spanningsveld bij elkaar te brengen; te ontsluiten waar God werkt in het leven van jongeren.

Na de lunch volgde een aantal korte presentaties of appetizers over bij­voor­beeld het Missionair Centrum in Heiloo, het materiaal van Rock Solid of de cursus Op reis in het Land van Geloven, met een bijbehorend vervolgaanbod.

In vijf workshops tenslotte konden mensen gericht met elkaar aan de slag gaan: hoe geef ik het geleefde geloof door in de praktijk? De praktijk betrof de huiselijke situatie, de eerste communievoor­be­rei­ding met kinderen, gezins­vieringen in de parochie, het jon­ge­ren­werk en de liturgie van de vormsel­viering.

Bijeenkomsten toekomst

Met name de onderlinge ontmoetingen en uitwisseling op de dag werd op prijs gesteld. De dienst Geloofsopbouw - afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat, Huwelijk & Gezin, Catechese - zal dan ook in het seizoen 2011-2012 zorg dragen voor bijeenkomsten voor uitwisseling, inspiratie en vorming van pastores en vrijwilligers op het gebied van geloofsopbouw. Ook een Impulsdag in januari 2012 staat weer op het programma.

Voor meer informatie: www.jongbisdomhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose