Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Prof. dr. E. Kimman nieuwe directeur Missio

gepubliceerd: dinsdag, 1 februari 2011

Met ingang van 1 januari 2011 benoemde kardinaal Dias, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Evangelisatie, pater Eduard Kimman tot directeur van de Pauselijke Missiewerken Nederland, kortweg Missio. Pater Kimman volgt hiermee pater Ben Pex op, die deze functie vanaf 2004 vervulde.

Drs. G.T.C. Pex, lid van de con­gre­ga­tie van Mill Hill, deed zijn concrete missionaire ervaring op in Pakistan, waar hij 11 jaar gewerkt heeft. Vanaf 2004 is hij als directeur van Missio, gevestigd te Den Haag, van grote betekenis geweest voor de missionaire beweging in Nederland. Bisschop J. Punt, binnen de Nederlandse Bis­schop­pen­conferentie verant­woordelijk voor het beleidsveld Missie & Ont­wik­ke­ling, spreekt zijn waardering uit voor het werk van pater Pex: “Met veel nieuwe initiatieven en goed doordachte publicaties heeft pater Pex de missionaire beweging niet alleen gaande gehouden maar ook geïntensiveerd. En dat zowel in de parochies als daarbuiten. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar.”

Prof. dr. E. Kimman nieuwe directeur Missio
Prof. dr. E. Kimman bij de nieuwjaars­re­cep­tie van 2004

De nieuwe directeur, Prof. Dr. E.J.J.M. Kimman SJ, is voor vijf jaar benoemd. Als jonge jezuïet woonde en werkte hij tien jaar in Indonesië. In 2002 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de Nederlandse Bis­schop­pen­conferentie, een functie die hij tot 2008 vervulde. Daarna werd hij Missie­procurator en Econoom van de Nederlandse Jezuïeten. Sinds 1989 is hij parttime hoogleraar Bedrijfs­ethiek, verbonden aan de VU en sinds 2008 ook aan Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen.

Het bestuur van Missio laat bij monde van de vice­voorzitter, de heer Jean Wiertz, weten het vertrek van pater Pex zeer te betreuren. Er zal met grote dank­baar­heid afscheid van hem genomen worden. Anderzijds ziet het bestuur met vertrouwen uit naar een vruchtbare samen­wer­king met de nieuwe directeur, pater Kimman.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!
maandag, 16 mei 2011Mgr. Joseph Rayappu van het bisdom Mannar (Sri Lanka) op bezoek
maandag, 16 mei 2011Mgr. Nico Adi Seputra, aartsbisschop van Merauke op bezoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose