Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd

gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2020

Een van de maat­regelen in de protocollen ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ is het reserveren van een plaatsje. Om pa­ro­chies hierbij te helpen, biedt het bisdom aan pa­ro­chies de moge­lijk­heid om gebruik te maken van een online reserve­rings­sys­teem.

Online reserveren

“Met een han­dig reserve­rings­sys­teem kunnen kerk­be­zoekers online ge­mak­ke­lijk een plekje voor een vie­ring reserveren. Dit is niet alleen mak­ke­lijk voor de bezoeker, maar vooral de kerk! Een goed reserve­rings­sys­teem speciaal voor de kerken neemt name­lijk veel werk uit han­den. Zelf beheert u name­lijk ge­mak­ke­lijk online de reserve­ringen, waar u ook bent. Zo hoeft u de reserve­ringen niet meer bij te hou­den in een reserve­rings­boek, wor­den fouten voor­ko­men en is er per vie­ring een dui­de­lijke registratie.”

Reserve­rings­sys­teem gelan­ceerd

Het reserve­rings­sys­teem maakt deel uit van deze bisdom­web­site. Het bisdom heeft met de leverancier guns­tige prijsaf­spra­ken gemaakt. Pa­ro­chies kunnen vanaf nu hun kerken en vie­rin­gen aanmel­den voor deze service. Pa­ro­chie­besturen en pastores hebben hierover e-mail ont­van­gen. Alle in­for­ma­tie en een aanmeld­for­mu­lier is hier te vin­den:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose