Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep paus Franciscus aan alle christenen

Bid gezamenlijk het Onze Vader op woensdag 25 maart

gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020

Dier­ba­re broeders en zusters,

In deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid siddert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten. Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de leiders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd.

Ik nodig daarom ie­der­een uit om dit meerdere keren per dag te doen, maar ook om dit Gebed des Heren allemaal tege­lijk te ver­rich­ten aanstaande woens­dag 25 maart ’s mid­dags. Want het is de dag dat veel chris­te­nen zich de aan­kon­di­ging van de Menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken. Moge de Heer het unanieme gebed ver­ho­ren van al zijn leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den op de over­win­ning van de Verrezen Christus.

Met dit­zelfde voornemen zal ik aanstaande vrij­dag 27 maart om 18.00 uur een moment van gebed voorzitten op het plein voor de Sint-Pieters­basi­liek, met het plein leeg. Ik nodig nu ie­der­een uit om via de media spi­ri­tu­eel deel te nemen. We zullen dan luis­te­ren naar het Woord van God. We zullen onze smeek­bede laten opstijgen. We zullen het Aller­hei­ligste Sacra­ment aanbid­den, waar­mee ik aan het einde de ze­ge­ning Urbi et Orbi zal ver­rich­ten, waaraan de moge­lijk­heid zal wor­den verbon­den een volle aflaat te ver­krij­gen.

Op de pandemie van het virus willen we reageren met de universali­teit van gebed, mededogen, teder­heid. Laten we eens­ge­zind blijven. Laten we blijk­ge­ven van onze ver­bon­den­heid met de een­zaamste en meest beproefde mensen; onze nabij­heid tot artsen, ge­zond­heids­wer­kers, verpleeg­kun­digen en verplegers, vrij­wil­li­gers; onze nabij­heid tot de autori­teiten die harde maat­regelen moeten nemen, maar dan wel voor ons eigen bestwil; onze nabij­heid tot de poli­tie­agen­ten, tot de soldaten op straat die steeds proberen de orde te bewaren, zodat de dingen wor­den gedaan die de rege­ring ons vraagt te doen voor het wel­zijn van ons allemaal; nabij­heid tot ie­der­een.

Moge de Heer hun de kracht en de soli­da­ri­teit geven om deze rampspoed het hoofd te bie­den.

+ Paus Fran­cis­cusGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed Video
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere Video
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen Video
zaterdag, 21 maart 2020Live vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek Video
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee Video
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed Video
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio Video
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2 Video
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaartenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose