Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nachtbedevaart Amsterdam-Heiloo

gepubliceerd: maandag, 28 oktober 2019

Parallel aan de Nationale Roepingenweek zal er de hele maand novem­ber in het bisdom Haarlem-Amster­dam speciaal voor oe­pingen tot het priester­schap en het reli­gi­euze leven gebeden worden samen met de Poolse ge­meen­schap in Neder­land en in Polen.

Dit zal zijn op voor­spraak van de Eerste Vijf Martelaren van Polen en de H. Wil­li­brord. Het feest van de HH. Martelaren wordt gevierd op 13 novem­ber, slechts enkele dagen na het feest van de H. Wil­li­brord (7 novem­ber).

Wandel­bede­vaart

Als aftrap voor deze speciale Gebeds­maand voor Roepingen in Neder­land en Polen wordt een Pools-Neder­landse wandel­bede­vaart geor­ga­ni­seerd van Amster­dam naar Heiloo in de nacht van zater­dag 2 op zon­dag 3 novem­ber 2019.

Bede­vaart­pro­gramma (voet­tocht)

18.00 uur Start vanaf de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, Diepen­brock­straat 3, Amster­dam
20.00 uur Tweede start-moge­lijk­heid op de Pieter Calandlaan 197, Amster­dam

Bede­vaart naar Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
8.00 uur Verwachte aankomst­tijd
9.00 uur Moge­lijk­heid tot deelname aan de H. Eucha­ris­tie in de Genade­ka­pel

(ontbijt­moge­lijk­heid voor of na de Mis, dan graag aanmelden via: info@olvter­nood.nl)
Gebed Roepingenweek in drie talen

Gebed voor oe­pingen in drie talen

In de bijlage vindt u hier een speciaal gebed voor in het Neder­lands, Pools en Engels. Ook in Polen is er veel aandacht voor deze ge­za­men­lijke gebedsactie.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose