Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Inkomsten en uitgaven parochies 2017 gepubliceerd

gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2019

De cijfers over de inkomsten, uitgaven en bijdragen per gever van de Rooms-Katholieke parochies over 2017 zijn bekend. Uit deze cijfers blijkt dat de inkomsten van de parochies over de gehele linie in dat jaar met 3,1 procent zijn gedaald. De opbrengst van Actie Kerkbalans is met 2,2 procent gedaald tot 47 miljoen euro. Deze daling is iets groter dan in 2016.

De inkomsten van parochies bedroegen in 2017 in totaal € 141 miljoen. Deze inkomsten bestaan voor 60 procent uit inkomsten ‘levend geld’, wat een optelling is van de bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten (40 procent) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen.

De inkomsten levend geld bedroegen bijna € 85 miljoen (tegen € 87 miljoen in 2016). Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd door de geldwerving in het kader van Actie Kerkbalans. Deze inkomsten zijn in 2017 met € 1 miljoen (-2,2 procent) gedaald tot bijna € 47 miljoen. De inkomsten van de parochies uit bezittingen en vermogen zijn met ruim € 2 miljoen gedaald (-3,7 procent).

In totaal zijn de inkomsten van de parochies in 2017 met € 4,5 miljoen gedaald, een daling van 3,1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Deze daling is groter dan die in 2016 (-1,3 procent) en 2015 (-2,5 procent).

Uitgaven

De totale uitgaven van de parochies waren in 2017 ruim € 153 miljoen; deze uitgaven zijn in vergelijking met 2016 aanzienlijk gedaald, namelijk met bijna € 5 miljoen. Over de hele linie dalen de uitgaven, maar met name daalden de uitgaven voor gebouwen, namelijk met € 2,3 miljoen. In totaal hadden de parochies in 2017 een tekort van € 12 miljoen (8,6 procent van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de voorzieningen is gebracht. Dit tekort is ongeveer gelijk aan dat in 2016.

‘Als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk!’

Van katholieke huishoudens draagt zo’n 31 procent bij aan Actie Kerkbalans, dat is 1 procentpunt lager dan in het voor­af­gaande jaar. Van deze 31 procent katholieken die daad­wer­ke­lijk een kerkbijdrage hebben gegeven is de gemiddelde Kerkbalans-bijdrage van € 40 per gever, ofwel circa € 88 gemiddeld per huishouden dat deelneemt aan de actie. Deze bedragen per gever en per gevend huishouden zijn iets hoger dan in 2016.

Voorzitter van de Interdiocesane Commissie Geldwerving in de Rooms-Katholieke Kerk, Hans Zuijdwijk, is blij dat het bedrag per gever ook dit jaar weer iets is gestegen, maar spreekt de hoop uit dat meer katholieken zich verant­woor­de­lijk gaan voelen voor hun lokale kerk:

‘Met Actie Kerkbalans zeggen we: als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk! Nu draagt slechts 31 procent van alle katholieken de lasten, maar als alle 3.769.000 katholieken per jaar 40 euro zouden bijdragen dan waren voor vele parochies de financiële zorgen grotendeels opgelost.’

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose