Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Antisemitisme

Gezamenlijke verklaring R.-K. Kerk en PKN

gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2019
Antisemitisme

De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in een geza­men­lijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerk­ge­noot­schappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.

‘Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katho­lieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die ertoe leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeen­schap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeen­schap in Nederland van groot belang’, schrijven de kerken in hun verklaring.

Inter­nationale bijeenkomst

Dit jaar worden diverse bijeenkomsten, studiedagen en conferenties gewijd aan het onderwerp antisemitisme. Zo vond dinsdag 25 juni een inter­nationale bijeenkomst over de opkomst van het antisemitisme plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden in de Ridderzaal in Den Haag en was georga­ni­seerd in samen­wer­king tussen verschillende politieke partijen, maat­schap­pe­lijke organisaties en vertegen­woor­digers van de Joodse gemeen­schap in Nederland.

Eerder dit jaar voerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) actie door uit solidariteit met de Joden in ons land mensen te vragen een keppeltje te dragen, iets dat op veel plaatsen lang niet meer vanzelfsprekend is. Daarnaast zijn er verschillende politieke initiatieven, die maatregelen voorstellen om antisemitisme tegen te gaan.

‘We rekenen het ook tot onze verant­woor­de­lijk­heid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te onder­steunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden. Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere samen­wer­king’ zo besluiten de kerken hun verklaring.

Verklaring

Signaal Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk over antisemitisme

Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die ertoe leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeen­schap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeen­schap in Nederland van groot belang.

We rekenen het ook tot onze verant­woor­de­lijk­heid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te onder­steunen die daar een dam tegen opwerpen.

Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden. Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere samen­wer­king.

Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose