Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Multireligieus leiderschapsprogramma Emoena

Start in oktober 2019

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019
Multireligieus leiderschapsprogramma Emoena

Een nieuw multireligieus leider­schaps­pro­gramma gaat in oktober 2019 in Nederland van start onder de naam Emoena. Mgr. Woorts, hulp­bis­schop van het aartsbisdom Utrecht, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doel­groep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het achttiendaagse leider­schaps­pro­gramma is bedoeld voor religieuze voor­gangers en professionals. Deelnemers zijn onder anderen priesters, rabbijnen, imams, pandits, dominees en professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit zoals docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren. In zijn rol als lid van het College van Grondleggers beveelt Mgr. Woorts de training aan bij de bisdommen en via het bisdom bij diegenen die in aanmerking komen voor dit programma.

Het programma

Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk waar het reeds enkele jaren succesvol is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriend­schaps­ver­banden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht. Thema’s zoals religie en gender, tekst en in­ter­pre­ta­tie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men zich geconfronteerd ziet met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeen­schappen?

Start op 28 oktober 2019

In Nederland start een aangepast programma op 28 oktober 2019 dat tweewekelijks doorloopt tot juli 2020. Deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leider­schapskwaliteiten. De training sluit af met een gezamenlijk inter-levensbeschouwelijk project, met als doel concreet iets te veranderen en in beweging te zetten in de maat­schappij. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervarings­ge­richt en vindt plaats op unieke locaties, zoals in het Anne Frank Huis, het Catharijne Convent, het Rijks­mu­seum van Oudheden, het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen in Nederland.

Multireligieuze steun

Het programma wordt gedragen door een college van grondleggers, waarin vertegen­woor­digers zetelen van de Protestantse Kerk Nederland, het Neder­lands Verbond voor Progressief Jodendom, de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeen­schap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maat­schap­pe­lijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Uni­ver­si­teit Amsterdam.

Meer informatie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose