Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: zondag, 31 maart 2019

Na Palm­zondag begint de Goede Week waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken om in de nacht van zaterdag op zondag tijdens de Paaswake de opstanding van Christus te vieren.

Woensdag­avond in de Goede Week om 19.30 uur is de Chrismamis. Tijdens deze Eucha­ris­tie­viering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priester­wijding en de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Hierbij het overzicht van vieringen in de Haarlemse kathedraal.

14 april

Palm­zondag

10.00 uur Op Palm­zondag 14 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop Mgr. dr. J. Punt de hoofd­cele­brant is. De Bavo Ccantorij zal de gezangen verzorgen.

16 april

Boete­viering

19.30 uur Op dinsdag 16 april is er van 19.30 tot 21.00 uur een boete­viering en aansluitend gelegenheid voor het per­soon­lijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. (vrije in- en uitloop)

17 april

Chrismamis

19.30 uur Op woensdag 17 april is om 19.30 uur de Olie­wijding (Chrismamis) Mgr. dr. J. Punt zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hierin voorgaan. De gezangen worden verzorgd door de Senioren en Mannen van het Kathedraal Koor.

18 april

Witte Donderdag

19.30 uur Op Witte donderdag 18 april is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

19 april

Goede Vrijdag

15.00 uur Op Goede Vrijdag, 19 april is om 15.00 uur de Kruisweg.
19.30 uur Om 19.30 uur zijn de Goede Vrijdagplechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal deze avondplechtigheid voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.
21.00 uur Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavo Cantorij.

20 april

Paaswake

21.00 uur De Paaswake op zaterdag 20 april begint om 21.00 uur en Mgr. J. dr. Hendriks zal hoofd­cele­brant zijn. De Senioren en Mannen van het Kathedrale Koor zullen de gezangen verzorgen.

21 april

Hoogfeest van Pasen

10.00 uur Op Eerste Paasdag 21 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen met Mgr. dr. J. Punt als hoofd­cele­brant. Het Kathedrale Koor zingt.

22 april

Tweede Paasdag

10.00 uur Op Tweede Paasdag 22 april is de viering om 10.00 uur met samenzang.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose