Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede week vieren in Panama - WJD

gepubliceerd: zaterdag, 26 januari 2019

Kruis­weg

Zo’n 150.000 jon­ge­ren vanuit de hele wereld zijn bij elkaar geko­men voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama. Ze vieren de goede week door het her­denken van de kruis­weg, de paas­wake en de opstan­ding.

De wereld­jon­ge­ren­da­gen draait om deze drie momenten. Vandaag was de kruis­weg op het grote veld met de Paus. Een kruis­weg waarbij niet de stan­daard staties wer­den her­dacht, maar ook andere momenten uit Jezus’ laatste uren. Zoals Jezus wordt vera­den door Judas, de ont­ken­ning van Petrus, Jezus belooft Zijn ko­nink­rijk aan de berouwende dief en Maria en Johannes onder het kruis. Bij elke statie was een korte re­flec­tie en een gebed waarin een onze lieve vrouw, patroon­hei­lige van Latijns Amerika werd aan­ge­roe­pen om te bid­den. Zo werd onze Vrouwe van de rozen­krans, patrones van Guatemala, onze Vrouwe van de engelen, patrones van Costa Rica, onze Vrouwe van altijd­du­rende bijstand geëerd in Haïti en onze Vrouwe van God­de­lijke Voor­zienig­heid, patrones van Puerto Rico aan­ge­roe­pen. De kruis­weg werd vergezeld door dans en gezang door grote groepen. Er werd onder andere gebe­den voor het milieu, mis­bruikte vrouwen en de jonge mensen.

Trinity

’s Avonds zijn we met een groep Neder­lan­ders naar het optre­den van Trinity geweest. Trinity is een pro­tes­tants chris­te­lijke band, die op eigen ini­tia­tief deze pelgrimage hebben onder­no­men. Ze zien zich­zelf als een bruggen­bouwer tussen ver­schil­lende culturen. Ze zijn opgegroeid in een zen­de­lings­fa­mi­lie in Peru en dus de Spaanse taal goed mach­tig. Ze verbin­den de Zuid-Ameri­kaanse met de Europese cultuur en willen ook pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken verbin­den. Het was een rela­tief kort optre­den, waarin ze er een echt feestje van maakte. Mooi hoe ze zowel Spaans als Engels spraken en zongen. Bij­zon­der is dat de lead-zan­ger gedurende het optre­den zowel fluit, saxo­foon als trompet gespeeld. In de muziek is echt de verbin­ding tussen de culturen te horen.

Typisch Panamees

Hoe lan­ger we hier zitten, hoe beter we de cultuur leren kennen. Door de vele pre­sen­ta­ties hebben we de muziek met de salomon-screams en de dansen met prach­tige jurken leren kennen. Vooral de grote gast­vrij­heid en vrijgevig­heid van de Panamese cultuur vallen ons op. Binnen een paar uur voel je je al onder­deel van de familie, waar dat in Neder­land veel lan­ger zou duren. Ze zijn heel open en nemen je meteen mee naar ver­jaar­dags­feestjes. Op de ver­jaar­dags­feestjes wordt er veel gedanst en uiter­aard een piñata kapot geslagen. Wat op­val­lende dingen zijn dat we heel veel Minnie Mouse zien, dat het plafond in mijn gast­ge­zin van piepschuim is, dat er gast­ge­zinnen zijn met smart-tv's, een stereo-in­stal­la­tie, smart­phones, maar als wc een gat in de grond hebben waar kakkerlakken over de kleine en grote bood­schappen lopen.

De hele belevenis hier is ont­zet­tend leer­zaam. We bedanken God dat we dit mogen meemaken! Bid voor ons! Morgen is dé nacht op het veld en zon­dag de af­slui­ten­de Mis met de paus.

Carolien Hoogen­boomGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose