Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Doof de Geest niet uit

Boekje met dialoograpport oecumene

gepubliceerd: maandag, 26 november 2018

Katholieken en pinksterchristenen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeen­schap­pe­lijk belang. De zesde inter­nationale dialoogronde (2011-2015) ging over de charisma’s in de zending en het leven van de Kerk en resulteerde in het document ‘Doof de Geest niet uit’.

Dit document is nu in het Nederlands in druk verschenen, voorzien van aanbevelingen door vertegen­woor­digers van de twee betrokken kerk­ge­noot­schappen: Machiel Jonker, voorzitter van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor oecumene.

Mgr. dr. J. van den Hende ziet in het rapport “een stimulans en uit­no­di­ging om in vertrouwen op de werking van de Heilige Geest de oecumenische dialoog op weg naar zichtbare eenheid voort te zetten, gesterkt door de opdracht van de Heer (cf Joh. 17) vergezeld van ons voortdurende gebed, indachtig de belofte dat de Heilige Geest in ons bidt (Rom. 8).”

Machiel Jonker is enthousiast over dit rapport dat hij aanprijst als een vrucht van oprechte dialoog: “‘Doof de Geest niet uit’ is een weergave van een intensieve dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de klassieke pinksterbeweging. Bij het lezen ervan proef je de sfeer van oprecht spreken met en luisteren naar elkaar. Daarnaast zal de lezer van het rapport onder de indruk raken van de veelheid van bruikbare informatie, zowel theologisch, kerkhistorisch als pastoraal.”

Titel en inhoud

De titel van het rapport is ontleend aan de brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica: 'Doof de Geest niet uit!' (1 Tess. 5,19).

Na een algemene inleiding en een hoofdstuk over charisma's in het leven en de zending van de Kerk volgt een reflectie op drie specifieke charisma's: profetie, genezing en de onderscheiding van geesten. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan het pastoraal toezicht op de beoefening van de charisma's. In het vijfde hoofdstuk wordt de balans van deze zesde dialoogronde opgemaakt.

Het studie­do­cu­ment is door de opdrachtgevers vrijgegeven voor publicatie met het oog op een brede discussie. Het is geen gezaghebbende verklaring van de Rooms-Katholieke Kerk of van een van de Pinksterkerken die aan de dialoog hebben deelgenomen.

Gezamenlijke uitgave

Deze uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is tot stand gekomen in samen­wer­king met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) in Nederland en Vlaanderen. Het betreft een herziene versie van de eerdere digitale versie. Ook deze herziene versie is geplaatst op www.oecumene.nl en www.stucom.nl.

Bestellen

Het boekje is te bestellen via secretariaat@oecumene.nl en info@kcv-net.nl. Het kost slechts € 5 excl. verzend­kos­ten. Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren kost het boekje slechts € 4 per stuk.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose