Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bouwzaken bisdommen bundelen krachten

Samenwerking bisdom Haarlem-Amsterdam en bisdom Rotterdam

gepubliceerd: vrijdag, 13 februari 2009

De afdelingen Bouwzaken van twee ‘Randstad-bisdommen’ bundelen per 1 januari 2009 activiteiten. Door deze samen­werking wordt verbreding van het dienstenpakket en verbetering van efficiency voorzien. De samen­werking wordt vooral ook ingegeven door een brede herstructureringsopdracht in het kader van regiosamen­werking dan wel clustering van parochies en te voeren beleid en beheer met betrekking tot de parochiële gebouwen, waarmee de RK Kerk in toenemende mate te maken krijgt. De heer Peer H.G. Houben, architect, hoofd Bouwzaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, is per 15 februari 2009 benoemd tot hoofd van de samen­gevoegde diensten.

In het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de dienst Bouwzaken zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld naar een algemeen architecten­bureau, terwijl de medewerkers van Rotterdam zich vooral gespecialiseerd hebben in beheersmatige zaken, waaronder complexe restauraties van kerkgebouwen. Met de samenvoeging komen verschillende disciplines bij elkaar en ontstaat een brede waaier van dienstverlening op het gebied van bouwzaken.

De nieuwe dienst Bouw- en Kunstzaken is onderverdeeld in drie afdelingen, te weten: Ontwikkeling, Beheer en Kunst. In totaal werken negen personen bij deze samen­gevoegde nieuwe dienst. De gecombineerde afdeling Bouwzaken wordt gevestigd te Haarlem. In het kantoor van het bisdom Rotterdam blijven faciliteiten voor bouwzaken beschikbaar.

In de achterliggende jaren werd er al projectmatig door beide bisdommen samengewerkt. De thans aan de orde zijnde formalisering van de samen­werking wordt ingegeven door het streven naar efficiencyverhoging en verdergaande professionalisering.

De heer C. Steinebach, thans hoofd Bouwzaken en Cultuur van het bisdom Rotterdam, had reeds in een eerder stadium te kennen gegeven gebruik te willen maken van Flex-pensioen na een dienst­verband van 29 jaren. De momenten van vertrek en samenbundeling vallen nu goeddeels samen.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 mei 2012Voortgang restauratie kathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose