Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma Nederlandse WJD-reis

gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2017
foto: Ramon Mangold
WJD Eichstatt Sportmiddag
WJD Eichstatt Sportmiddag

“Wie ben jij? Wat is je maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent?” Met die vragen schetst Astrid Bakker de inhou­de­lijke insteek van de ko­men­de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama. Deze zal logisch wor­den verbon­den met het voor­beeld van Maria. Want het thema dat paus Fran­cis­cus koos voor deze WJD is: Zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).

Astrid Bakker is lid van het kern­team van de WJD. Ze leidde op dins­dag 19 de­cem­ber een bij­een­komst, waarin het kern­team in gesprek ging met ver­schil­lende partners. Onder andere de TST (Tilburg University School of Catholic Theology) schoof aan, en was ook gastheer voor de ont­moe­ting die plaatsvond in Utrecht.

Het is de tweede keer dat een derge­lijke bij­een­komst wordt gehou­den. Het kern­team is in gesprek met partners voor de inhou­de­lijke ont­wik­ke­ling van een aantal pro­gram­ma’s (‘streams’ genoemd) en voor de wer­ving van deel­ne­mers. Die wer­ving richt zich op de jon­ge­ren die in pa­ro­chies in beeld zijn, op stu­de­rende jon­ge­ren en op jon­ge­ren die werk­zaam zijn in bij­voor­beeld het onder­wijs of de zorg.

In Utrecht spraken het kern­team en de partners over de opzet van de streams en de logische verbin­ding met het inter­na­tio­nale Maria-thema. Een van de aanwe­zigen stipte aan dat naast de inhou­de­lijke ver­die­ping ook de laag­drem­pe­lige uitleg van belang is tij­dens de WJD: “Er gebeurt van alles tij­dens de WJD. Je loopt de kruis­weg, er wordt eucha­ris­tie gevierd, uit­ge­no­digd om te biechten, je ontmoet de paus, bis­schop­pen en er zijn pries­ters, diakens en reli­gi­euzen. Waar­schijn­lijk hebben jon­ge­ren daarover ook heel veel prak­tische vragen.”

Aan de bij­een­komst nam ook Bob Wegkamp deel. Hij start per 1 januari 2018 bij Jong Katho­liek als project­lei­der voor de WJD.

Tot 31 januari 2018 kun je nog profi­te­ren van de vroeg­boek­kor­ting!

Jon­ge­ren die nu al weten dat ze mee­gaan naar de WJD kunnen zich al in­schrij­ven Tot 31 januari geldt de vroeg­boek­prijs van € 1.499 voor de reis. Boeken kan via vnb.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose