Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

In de serie Kerkelijke Documentatie

gepubliceerd: donderdag, 21 december 2017
Terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

In de serie Kerkelijke Documentatie is een nieuwe uitgave verschenen. Deze editie biedt onder meer een mooie terugblik op het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid. Daarnaast bevat deze uitgave een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’. Snelle bestellers van deze bijzondere uitgave krijgen korting.

De tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’ is van de Pauselijke Commissie voor de religieuze betrekkingen met de Joden. Het is een reflectie op theologische vraagstukken aangaande Katholiek-Joodse relaties bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het document ‘Nostra aetate’. De vertaling is geautoriseerd door de Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Dat geldt ook voor de teksten die tezamen de terugblik vormen op het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid. In het betreffende hoofdstuk zijn de volgende vertalingen en brieven terug te lezen:

  • Misericordiae vultus. Bul met de afkondiging van het Buitengewoon Jubileum van de Barm­har­tig­heid
  • Barmhartig als de vader. Brief van de R.-K. bis­schop­pen van Nederland bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid
  • Herbergzaam Nederland. Brief van de R.-K. bis­schop­pen van Nederland over de opvang van vluchtelingen
  • Apos­to­lische Brief Misericordia et misera van de heilige vader Franciscus bij de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid
  • Bood­schap van de Heilige Vader Franciscus bij gelegenheid van de Eerste Werelddag van de armen, 19 november 2017.

Korting

Snelle bestellers van deze bijzondere uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie krijgen korting.

Vóór maandag 8 januari 2018

prijs: € 10,- (inclusief porto, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10)

Vanaf 8 januari 2018

Prijs: € 12,50 per exemplaar (inclusief porto, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10)

De oplage is beperkt en het is dus voordelig en raadzaam om tijdig te bestellen. Houd er wel rekening mee dat in verband met de feestdagen uw bestelling waar­schijn­lijk pas in het nieuwe jaar wordt geleverd. Voor vragen over uw bestelling kunt u na 2 januari (dagelijks tot 12.30 uur) bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44.

Bestellen

Per e-mail: bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens.
Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

Bestelgegevens

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 1 2017 bestellen.
Prijs bij bestellen tot 8 januari 2018 € 10,- en daarna € 12,50 per stuk
inclusief verzend­kos­ten en excl. behandelings­kos­ten à € 1,10

Naam:
Straat:
Postcode en Plaats:
Aantal exemplaren:
E-mailadres:
IBAN Banknummer:

In een gefrankeerde envelop sturen naar:

Bisdom Breda
Postbus 90.189
4800 RN  Breda
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose