Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verenigd in gebed voor de vrede

Maandag 1 januari - Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God

gepubliceerd: vrijdag, 29 december 2017
Deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn mede­bisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.
Deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn mede­bisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.

Elk jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk op 1 januari zowel het hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God alsook Wereldgebedsdag voor de vrede. In de zeven bisdommen van Nederland wordt op deze dag door en met de bisschoppen de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld.

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke maand op een speciale dag de Rozenkrans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Elke maand een sms

Op 1 januari ontvangen diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld een sms bij wijze van herinnering dat die dag gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. Aanmelden voor de sms-service kan nog steeds: u ontvangt dan elke maand een sms’je namens de bisschoppen­confe­rentie ter herinnering dat op die dag het gezamenlijke gebed van de rozenkrans plaatsvindt. De ontvangers kunnen dan die dag meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

Gebedsdata

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

datum bij gelegenheid van
1 januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palm­zondag is.
Het wordt ver­plaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Hoogfeest Maria Ten­hemel­op­neming
8 september Feest Maria Geboorte
7 oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 november Hoogfeest Aller­heiligen
8 december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Het Rozenkransgebed bidden
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose