Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Fotoserie feestelijke jubileumdag KDOV

Eeuwfeest Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2017
Groepsfoto in de prachtige Bavokathedraal
Groepsfoto in de prachtige Bavokathedraal
Het jubileumboek ‘Verheffing en solidariteit’ geschreven door Dr. P.T. van Langen
Het jubileumboek ‘Verheffing en solidariteit’ geschreven door Dr. P.T. van Langen

In de stijlvolle ambiance van de plebanie van de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo verzamel­den zich zaterdag 25 november dirigenten en organisten uit heel Nederland om het 100-jarig bestaan van hun vereniging te vieren.

Leden­ver­ga­dering

Geestelijk adviseur Eric Fennis vroeg in het openingsgebed aan God om zegen over de leden om ‘de lofzang gaande te kunnen hou­den’. Voorzitter Dr. Ton van Eck memoreerde dat de vereniging zich al honderd jaar ‘in positieve samenhang met de parochie’ sterk maakt voor het geestelijke en materiële welzijn van de kerkmusici, die werkzaam zijn in de R.-K. Kerk van Nederland. En scheidend secretaris (na 17 jaar) Gemma Coebergh voelde zich gesterkt door recente uitspraken van paus Franciscus, uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van kerkelijke instructie Musicam Sacram, om ‘optimistisch en bevlogen te blijven’ in het streven naar de ware kerkmuziek. Het bestuur is in gesprek met twee potentiële nieuwe bestuursleden. Ton Klos bood de aanwezigen ‘geheel in de geest van Jan Valkestijn’ gratis twee boeken van Valkestijns hand aan.

Pontificale Eucha­ris­tie­viering

In de H. Mis uit dankbaarheid, opgedragen door Mgr. Dr. J.H.H. van den Hende, bisschop van Rotterdam en bisschop-referent voor de kerkmuziek, dankte hij in zijn homilie de overleden en huidige leden voor hun inzet met ‘grote professionele deskundigheid gepaard aan diep geloof’ in combinatie met ‘dienst­baar­heid aan de eredienst van God’. In navolging van Vaticanum II probeert de huidige KDOV dicht bij de liturgie te blijven, deze te verdiepen ‘met prachtige klanken en schoonheid’, om hen zo ‘door de kerkmuziek betrokken te laten worden op de Heer’. Van den Hende benadrukte het belang om ook nu nog ‘trouw te blijven aan datgene waartoe kerkmuziek dient en je talent daarvoor in te zetten’.

Topprestaties Bavocantorij en organisten

Tijdens de Mis zong de Bavocantorij o.l.v. Rens Tienstra MMus met Ton van Eck achter het orgel. De vaste misdelen waren uit de Mass in honor of the Holy Ghost van Herman Strategier. De pre-, inter- en postludia werden gespeeld door de organistes Gonny van der Maten, Naoko Shimizu en Véronique van den Engh, die ook in het middag­con­cert van zich lieten horen.

Bijzonder aandacht in zowel de H. Mis als het concert was er voor de wereldpremière van de compositieopdracht voor dit jubileum Lauda anima mea van Ad Wammes; goed te zingen door een enigszins ervaren gewoon gemengd parochiekoor. Een aanwinst vanuit de KDOV voor geheel R.K. Nederland. Mooie gedragen muziek, die duidelijk geïnspireerd is op het gregoriaans en toch hedendaags!

Eerste exemplaar jubileumboek overhandig

Voorafgaand aan het feestelijke concert werd het eerste exemplaar van het boek over honderd jaar KDOV overhandigd aan Mgr. Van den Hende. De auteur Dr. P.T. van Langen, haar opa was nog lid van het KDOV, werd door voorzitter Ton van Eck heel hartelijk bedankt voor het uitgebreide onderzoek dat leidde tot het boek Verheffing en schoonheid (uitg. Verloren). In die titel staat volgens van Eck zeer goed de statutaire doel­stel­ling verwoord. Alle aanwezige leden kregen jubileumboek en -compositie gratis aangeboden.

De gehele dag stonden composities van ‘groten der Nederlandse R.K. kerkmuziek’ centraal: Hendrik Andriessen, Jan Valkestijn, Herman Strategier, Paul Houdijk, Jos van Amelsvoort, Louis Toebosch en Albert de Klerk. Tijdens het concert traden de koren van het Muziek­insti­tuut St.-Bavo te Haarlem o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en Rens Tienstra op. Bijna ‘griezelig zuiver’, zoals kerkmuziek hoort te klinken, volledig over­een­komstig de Concilieoproep een kathedraal koor te hebben met een voorbeeldfunctie.

De weliswaar krimpende en vergrijzende vereniging kan terugzien op een feestelijke dag en de voorgaande honderd jaar, maar gezien de opkomst ook op een positieve toekomst. Om met de woorden van Mgr. Van den Hende te spreken: ‘De KDOV is niet toe aan de zwanenzang’.

Ruud Hoogenboom

Meer informatie

Voor meer informatie over de vereniging in het algemeen en het lidmaat­schap in het bijzonder:

 

(de fotoserie is gemaakt door Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose