Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Voortgang nieuwe automatisering parochies

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2017
Voortgang nieuwe automatisering parochies

Parochies in de Nederlandse Kerkprovincie krijgen te maken met een nieuwe automati­se­ring. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakt dit noodzakelijk. De Europese Unie schrijft in privacywetgeving voor dat mensen vanaf mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien, waar deze bewaard worden. In het huidige Navision zou dit te ingewikkeld worden.

De economen van de zeven Nederlandse bisdommen hebben daarom na onderzoek en in overleg een nieuwe oplossing gevonden die Navision zal gaan vervangen. In de nieuwe automatisering voor parochies komen DocBase en Exact in de plaats voor Navision.

Aanmelden parochie via contact­for­mu­lier

Verschillende parochies hebben zich al aangemeld voor de overgang naar DocBase en ExactOnline. De Project­groep nodigt parochie­besturen die dat nog niet hebben gedaan uit om zich ook aan te melden. Zij kunnen dit doen door het contact­for­mu­lier op de speciale website in te vullen. Parochie­besturen ontvangen een bevestiging van de aanmelding. Op een later moment volgt een lijst met vragen die voor de conversie van belang zijn. Als de parochie deze heeft ingevuld kan de conversie zorgvuldig worden voorbereid. Aanmelden voor de overgang is alleen mogelijk via het formulier op de website.

Presentatie

Op 18 september en 4 oktober 2017 zijn twee introductie­bij­een­komsten gehouden in ons bisdom. De presentatie is ook van deze website te downloaden

Voortgang

In de zomermaanden is door verschillende werk­groepen hard gewerkt aan de voorstellen voor en de feitelijke inrichting van de nieuwe software. Tijdens bijeenkomsten van de verschillende werk­groepen zijn voorstellen besproken, getest en waar nodig bijgesteld. Inmiddels zijn de werk­groepen samen­ge­voegd tot één grote werk­groep, waarin de inrichting van DocBase (en waar relevant ExactOnline) wordt beoordeeld en bijgesteld. Dit is, omdat de onderlinge samenhang van de verschillende modules steeds belangrijker wordt in de uiteindelijke beoordeling van de functionaliteit.

Meer informatie en aanmelden
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose