Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr. Ernst op 100-jarige leeftijd overleden

Uitvaart op maandag 29 mei, 11.00 uur in Breda

gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017
foto: Ramon Mangold
Mgr. Ernst op 100-jarige leeftijd overleden

Van collega bisschop Jan Liesen, de huidige bisschop van Breda, kreeg de Bisschoppen­confe­rentie het droevige bericht dat monseigneur Ernst, emeritus bisschop van Breda, vrijdag­avond 19 mei 2017 is overleden. De bisschoppen voelen zich verbonden met bisschop Huub Ernst en bidden de komende dagen voor zijn zielenrust.

De voorzitter van de bisschoppen­confe­rentie, mgr. Van den Hende: “Tot op hoge leeftijd was bisschop Huub Ernst vitaal en betrokken op zijn bisdom, de kerkprovincie en op de samenleving als geheel. Bijna vijftig jaar geleden werd hij tot bisschop gewijd. Onlangs nog mochten wij hem feliciteren bij zijn honderdste verjaardag. Bisschop Ernst was onze oudste broer in het bisschopsambt, met een groot hart voor diaconie en voor het vredeswerk”.

Nuchter geloof

De huidige bisschop van bisdom Breda, mgr. Liesen laat in een reactie weten: “In zijn nuchtere geloof en zijn toe­wijding aan zijn opdracht heeft mgr. Ernst veel betekend voor velen. Vanaf mijn installatie in 2012 heb ik hem vaker kunnen bezoeken. Zijn gezondheid was broos, maar zijn geest was sterk. Bij zijn 75-jarig priesterschap in 2016 was hij nauwelijks nog mobiel, maar hij wilde heel graag de eucharistie meevieren. De zusters Fran­cis­ca­nes­sen hebben de afgelopen maanden in toenemende mate bij hem gewaakt. Hij heeft zich kunnen toevertrouwen aan God. Hij zelf keek heel nuchter naar zijn broosheid en de dood. Bij een bezoek vorig jaar vertelde hij me dat iemand hem had aangeraden zich op het levenseinde voor te bereiden. Het was een teken van zijn vitaliteit dat hij daarop antwoordde: “Misschien is het tijd om dat toch te doen.”

Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch admini­strator. In die functie bestuurde mgr. Ernst het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde. Mgr. Ernst was de achtste bisschop van Breda.

Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote kerkelijke veranderingen. Binnen de Kerk streefde bisschop Ernst naar een respectvol leiderschap. Hij was onder meer voorzitterschap van Pax Christi Nederland van 1976 tot 1994. In 1983 richtte hij de Priester­oplei­ding Bovendonk op, bedoeld voor mannen die op latere leeftijd priester wilden worden.

Begrafenis

De pontificale uitvaart van mgr. Ernst vindt plaats op maandag 29 mei 2017 om 11.00 uur in de H. Antonius­kathe­draal, Sint Janstraat 8 te Breda. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden in het graf van de bisschoppen van Breda op Begraaf­plaats Zuylen, Haagweg 332 te Breda.

In memoriam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose