Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Steun Giro555 en bid voor slachtoffers hongersnood

Oproep Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2017

Op 6 maart 2017 is er een Nationale Actie voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan van start gegaan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen. De Nederlandse Bisschoppen­confe­rentie roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart.

Zorg voor de noodlijdende mens

De bisschoppen vinden het belangrijk om juist in deze Veertigdagentijd voor Pasen zorg te hebben voor noodlijdende mensen. In de Veertigdagentijd wordt in de Rooms-Katholieke Kerk vasten gecombineerd met daden van naasten­liefde. Via de jaarlijkse Bisschoppelijke Vastenactie wordt daarom dit jaar in de parochies tijdens deze periode geld ingezameld voor jongeren in de knel in El Salvador.

Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan

Daarnaast doet zich nu een noodsituatie voor in meerdere Afrikaanse landen. De Giro555-actie richt zich in eerste instantie op Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan, waar de ergste honger heerst. In totaal lijden 20 miljoen mensen in deze en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hongerdood. Een officiële hongersnood is een uitzonderlijke crisis, waarbij ernstige voedseltekorten voorkomen en sterfte door ondervoeding snel toeneemt. Voor delen van Zuid-Soedan geldt al dat er hongersnood heerst, in de andere landen dreigt eenzelfde situatie te ontstaan.

Actieweek 25 t/m 29 maart

De bisschoppen zijn bezorgd over de ontwikkelingen in het genoemde gebied. Zij roepen op om te bidden voor de bevolking die honger lijdt en om genereus mee te doen aan de actieweek, die begint op zaterdag 25 maart. De bisschoppen herinneren aan de woorden van Jezus: ‘Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven’ (Matteüs 25 vers 35).

Giro555

De hulp­organisaties achter Giro555, waaronder Cordaid, leveren directe noodhulp, zoals voedsel, medische zorg en veilig drinkwater. Tegelijk werken ze aan langere termijn-oplossingen. (SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose