Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebed om barmhartigheid

Gebedskaart en poster bij afsluiting Heilig Jaar

gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2016

Op zondag 20 november sluit paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid (8 december 2015 t/m 20 november 2016) af. Omdat de boodschap van barm­har­tig­heid ook na de afsluiting van het Heilig Jaar actueel en relevant blijft, is een gebedskaart gemaakt die samen met een poster in verschillende bisdommen wordt verspreid.

Werken van barm­har­tig­heid

Met het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid nodigde paus Franciscus uit tot het doen en het ondervinden van barm­har­tig­heid. De paus riep op om de werken van barm­har­tig­heid concreet in te oefenen om nog meer instrument van Gods barm­har­tig­heid te worden. De gebedskaart brengt daarvoor de tekst van paus Franciscus in herinnering, waarin deze het Heilig Jaar aankondigde. In deze bul over het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid (Misericordiae vultus), schrijft paus Franciscus over het grote belang van de werken van barm­har­tig­heid.

De paus noemt de werken van barm­har­tig­heid een manier om ons geweten wakker te schudden. “Jezus houdt ons deze [lichamelijke en geestelijke] werken van barm­har­tig­heid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leerlingen. [..] Laten wij de woorden niet vergeten van de heilige Johannes van het Kruis: ‘In de avond van het leven zult u geoordeeld worden overeenkomstig uw liefde’.”

Tijdens het Heilig Jaar deed paus Franciscus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping het voorstel om de traditionele werken van barm­har­tig­heid aan te vullen met een nieuw werk van barm­har­tig­heid: zorg voor de schepping. Paus Franciscus: “In onze snel veranderende en toenemend geglobaliseerde wereld, ontstaan vele nieuwe vormen van armoede. In reactie daarop moeten we creatief zijn in het ontwikkelen van nieuwe en praktische vormen van liefdevolle actie, als concrete uitdrukkingen van de weg van barm­har­tig­heid.”

Barm­har­tig­heid ondervinden

De paus benadrukte ook het aspect van vergeving. In zijn boodschap voor de Wereld­jongerendagen (26-31 juli 2016) schrijft paus Franciscus: “Wanneer we ons hart met bescheidenheid en oprechtheid openstellen, mogen we op een heel concrete manier de barm­har­tig­heid van God ervaren.”

De paus reikte daarbij het gebed aan van zuster Faustina dat op de gebedskaart en de poster is afgedrukt. Zuster Faustina (1905-1938) is een ‘apostel’ van de boodschap van barmhartige liefde van God voor elke mens. Zij ijverde voor de instelling van de Zondag van de Goddelijke Barm­har­tig­heid. Deze werd uiteindelijk in het Heilig Jaar 2000 door paus Johannes Paulus II ingesteld voor de tweede zondag van Pasen.

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose