Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

#Spreadthelight

Bijzondere actie op sociale media

gepubliceerd: zondag, 30 november 2014

De bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie is aan het begin van de Advent een bij­zon­der ini­tia­tief gestart. Ie­der­een wordt gevraagd een selfie (een foto van jezelf) te maken met een aangestoken kaars en deze foto op sociale media als Twitter en Facebook te zetten met de tag (een met een # aangeduid tref­woord) #spreadthelight.

Mgr. Punt steekt de eerste kaars aan

Mgr. Punt start AdventsactieMet het bran­den van een kaarsje en de woor­den “Uw licht, voor de wereld” start mgr. Punt op de eerste dag van de Advent de #spreadthelight -campagne.

Mgr. Punt: “De Advent is een bij­zon­dere periode. We leven toe naar de geboorte van Christus, naar de komst van het Licht in de wereld. Met Ad­vents­ac­tie willen we als Neder­landse katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap dat Licht ver­sprei­den naar mensen we­reld­wijd die het moei­lijk hebben en soms geen hoop meer zien.”

Actie

Het werk van al die Neder­landse vrij­wil­li­gers ‘voor de ander’ laat zien hoe levend ons geloof nog is vindt de bis­schop: “Na­tuur­lijk zie ik dat het kerk­be­zoek terugloopt, en dat betreur ik, maar ik zie ook dat mensen door acties als deze geraakt wor­den. Ze komen in actie voor anderen, willen iets van de vreugde en het Licht door­ge­ven. Ze ‘doen’ het Woord en daar ben ik heel blij mee.”

Doen

Het ‘Woord doen’ past ook juist in de Advents­pe­rio­de vindt Mgr. Punt: “Christus kwam als kleine, kwets­ba­re baby op aarde. Hij bracht het Licht mee. Ik hoop ten diepste dat wij als Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap iets van dat Licht kunnen ver­sprei­den over de wereld de ko­men­de vier weken.”

#spreadthelight

Met het aans­te­ken van de eerste adventskaars verspreidt Mgr. Punt het licht. Wij roepen ie­der­een op dat ook te doen en dit met ons te delen. Maak een foto van uzelf met aangestoken kaars en laat ons weten voor wie u de kaars brandt via facebook, twitter of door te mailen naar info@ad­vents­ac­tie.nl

Video

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose