Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie miljoen mensen bij slotmis

Wereldjongerendagen van 2016 in Krakau

gepubliceerd: maandag, 29 juli 2013

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro zijn vandaag offi­cieel af­ge­slo­ten. Dat gebeurde tij­dens een hoog­mis met paus Fran­cis­cus op het strand van Copacabana. Volgens diverse schat­tingen hebben zo’n drie miljoen mensen aan de slot­mis deel­ge­no­men.

Veel van de WJD-pelgrims had­den de nacht op het strand door­ge­bracht, waar gister­avond een avond­wake plaatshad. In de loop van de ochtend voeg­den vele inwoners van de stad zich bij hen.

Grootste WJD sinds Manilla

Slotviering Wereldjongerendagen 2013Het vijf­daag­se geloofsfestival en het daaraan verbon­den paus­be­zoek was een van de grootste eve­ne­menten die Rio de Janeiro ooit beleefd heeft. Het werd door lokale politici beschouwd als een goede generale repe­ti­tie voor de Olympische Zomerspelen die in 2016 in deze metropool zullen plaats­vin­den.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016 in Krakau

Aan het einde van de slot­mis maakte de paus de locatie van de volgende editie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen bekend. Die zullen over drie jaar plaats­vin­den in de Poolse stad Krakau.

Staatshoof­den

Bij de vie­ring waren diverse Latijns-Ameri­kaanse staatshoof­den aanwe­zig. Zij waren daar op uit­no­di­ging van de Bra­zi­li­aanse presi­dent Dilma Rousseff. Onder hen was Desi Bouterse, presi­dent van Suriname. Hij zat naast Evo Morales, zijn Boliviaanse ambts­ge­noot.

Evangeli­sa­tie

In zijn homilie riep paus Fran­cis­cus de jon­ge­ren vandaag op tot actieve evangeli­sa­tie. Ook vond hij het hoog tijd wor­den dat Latijns-Amerika de wereld mis­sio­na­rissen levert.

Gister­avond tij­dens een vlammende preek drukte de paus de pelgrims op het hart om zich­zelf niet te verlagen tot parttime-chris­te­nen, maar zich geheel in te zetten voor de opbouw van de Kerk en van een wereld van ge­rech­tig­heid, liefde, vrede en soli­da­ri­teit. Verder zei hij dat ker­ke­lijke ambts­dra­gers de opdracht hebben om op zoek te gaan naar de armen en de niet-ker­ke­lijken om hen te dienen en Christus’ liefde te laten ervaren.

Sfeer

De sfeer onder de gelo­vi­gen was vandaag intens, ingetogen en devoot, zo lieten ver­slaggevers weten. De hoog­mis had de gewone li­tur­gische vorm voor pontificale vie­rin­gen, maar de muziek was eigen­tijds en verge­lijk­baar met de lie­de­ren die wor­den gezongen in de vele evan­ge­lische en pentecostale kerk­ge­meen­schappen in Brazilië. De diverse zan­gers wer­den begeleid door een koor, een orkest en een pop­band. Brazilianen met een kind in de arm brachten de eucha­ris­ti­sche gaven naar het altaar, waar de paus deze in ont­vangst nam. (WJD.nl)

Paus is weer thuis

Middels een tweet maakte paus Fran­cis­cus bekend dat hij weer thuis is. “Ik ben weer thuis, en ik verzeker jullie dat mijn vreugde groter is mijn vermoeid­heid!”

Paus Franciscus twittert: I am back home, and I assure you that my joy is much greater than my exhaustion!

Bij thuis­komst ging paus Fran­cis­cus overigens recht­streeks naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore om bij Maria te bid­den. Als cadeau liet hij een groen sportshirt en een voetbal achter aan de voeten van het beeld van Maria.

Video

Screenshots
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose