Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma 28e Wereldjongerendagen

Apostolische reis naar Rio de Janeiro, BraziliŽ

gepubliceerd: dinsdag, 23 juli 2013

Programma 28e WereldjongerendagenPaus Fran­cis­cus bezoekt van 22 t/m 28 juli 2013 Rio de Janeiro, Brazilië, in het kader van alweer de 28e Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Hierbij het drukke pro­gram­ma.

Maan­dag 22 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
8.45 8.45 Vertrek per vliegtuig vanaf het vlieg­veld Rome/Fiumicino
21.00 16.00 Offi­cië­le ont­vangst op het vlieg­veld Galeão/Antonio Carlos Jobim van Rio de Janeiro
22.00 17.00 Ontvangstceremonie in de tuin van het Guanabara Paleis
22.40 17.40 Beleefd­heids­be­zoek aan presi­dent Rousseff in het Guanabara Paleis
Woens­dag 24 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
13.15 8.15 Vertrek per helicopter vanaf de heliport van Sumaré naar het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw Conceptie van Aparecida
14.30 9:30 Aankomst bij het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw Conceptie van Aparecida
15.00 10:00 Vere­ring van het beeld van de Heilige Maagd Maria in de Hal van de 12 Apos­te­len
15.30 10:30 Heilige Mis in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Conceptie
18.00 13:00 Middagmaal met de Pau­se­lijke Entourage, bis­schop­pen van de provincie en de se­mi­na­risten van het Bon Jesús Semi­na­rie van Aparecida
21.10 16:10 Vertrek per helicopter naar Rio de Janeiro
22.25 17:25 Aankomst op het vlieg­veld Santos Dumont (III Comar) of Rio de Janeiro
23.30 18:30 Bezoek aan het H. Fran­cis­cus van Assisi­zie­ken­huis
Donder­dag 25 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
12.30 7:30 Privé H.Mis in het Sumaré Resi­dence in Rio de Janeiro
14.45 9:45 Overhan­diging van de Sleu­tel van de Stad aan de Heilige Vader en de ze­ge­ning van de Olympische vlaggen
16.00 11:00 Bezoek aan de Community of Varginha (Manguinhos) in Rio de Janeiro
23.00 18:00 Ontvangstceremonie door de jon­ge­ren op het strand van Copacabana
Vrij­dag 26 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
12.30 7:30 Privé H.Mis in het Sumaré Resi­dence in Rio de Janeiro
15.00 10:00 Sacra­ment van de biecht voor som­mi­ge jon­ge­ren in het Quinta da Boa Vista Park
16.30 11:30 Korte ont­moe­ting met enkele jonge ge­van­ge­nen in het Aarts­bis­dom van St. Joaquin
17.00 12:00 Angelus vanaf het balkon van het Aarts­bis­dom van St. Joaquin
17.15 12:15 Begroe­ting van het or­ga­ni­se­rende commité
18.00 13:00 Lunch met jon­ge­ren in de ‘ronde kamer’ van het Aarts­bis­dom van St. Joaquin
23.00 18:00 Kruis­weg met de jon­ge­ren op het strand van Copacabana
Zater­dag 27 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
14.00 9:00 H.Mis met bis­schop­pen, pries­ters, reli­gi­euzen en se­mi­na­risten in de ka­the­draal van St. Sebastian
16.30 11:30 Ont­moe­ting met de Bra­zi­li­aanse lei­ders in het theater van Rio de Janeiro
18.30 13:30 Lunch met de kar­di­na­len van Brazilië, de voor­zit­ter van de nationale bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, bis­schop­pen uit de regio en de pau­se­lijke entourage in de refter van het Sumare Studie­cen­trum
0.30 19:30 Gebeds­wake met de jon­ge­ren op Campus Fidei in Guaratiba
Zondag 28 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
15.00 10:00 Pontificale H. Mis op Campus Fidei in Guaratiba
Angelus op Campus Fidei in Guaratiba
19.00 14:00 Middagmaal met de Pau­se­lijke Entourage in de refter van de Sumare Studie­cen­trum
21.00 16:00 Ont­moe­ting met het coödinerende commité van CELAM in het Sumare Studie­cen­trum
21.40 16:40 Afscheid van het Sumaré Resi­dence
22.30 17:30 Ont­moe­ting met vrij­wil­li­gers in Paviljoen 5 van het Rio Center
23.30 18:30 Afscheidsceremonie op het vlieg­veld van Galeão/Antonio Carlos Jobim
0.00 19:00 Vertrek van het vlieg­veld Galeão/Antonio Carlos Jobim naar Rome
Maan­dag 29 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
11.30 11:30 Aankomst op het vlieg­veld Rome/Ciampino

Tijd­zone

De zon komt op in het oosten waardoor in Neder­land de zon eer­der opkomt dan in Brazilië.
Wanneer wij opstaan, liggen ze in Brazilië nog op één oor.
In Brazilië is het daarom vroe­ger dan in Neder­land.

Brazilië is zo groot dat het twee tijd­zones kent: GMT-3 en GMT-4
(voor het gemak vergeten we enkele eilandjes in de Atlan­tische Oceaan en we laten zomer­tijd buiten be­schou­wing)

Neder­land heeft in de zomer­tijd GMT+2.
Het ooste­lijke deel (GMT-3) verschilt 5 uur met Neder­land.
Het weste­lijke deel (GMT-4) ligt ver­der weg en verschilt 6 uur met Neder­land.

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats in en bij Rio de Janeiro met 5 uur verschil met Neder­land.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideoís WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose