Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

Brief inzake liturgie - zomer 2009

Aan de priesters, diakens, pastorale werk(st)ers, catechisten
en parochiebesturen in het bisdom Haarlem-Amsterdam


Kanselarij
Nieuwe Gracht 80, 2011 NJ Haarlem
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
telefoon 023 – 5112600
telefax 023 – 5112629


Haarlem, 16 juli 2009Hoog-/Zeer-/Weleerwaarde Heren,
Dames en Heren,

Namens de Bisschop vraag ik uw aandacht voor het volgende:

  • Allereerst betreft dit het nieuwe vormselseizoen 2009/2010. Na de zomer zal weer het nieuwe rooster worden samengesteld. Al enkele jaren wordt het vormsel toegediend in regioverband.

    Ik mag u er aan herinneren dat hierop alleen een uitzondering mogelijk is als het aantal vormelingen te groot wordt (richtlijn is meer dan 60), ofwel het vormsel in een andere taal gevierd wordt. Ook heeft iedere parochie de keuze zich aan te sluiten bij het diocesaan vormsel dat traditioneel op de zaterdag voor Pinksteren wordt gevierd. Het vormsel wordt niet toegediend in de Advent of Veertigdagentijd, de geëigende tijd is de periode tussen Pasen en de zomer.

    In principe wordt het vormsel toegediend in een Woord- en Gebedsviering, los van de weekendviering. Op zondagochtend, en alleen bij overtuigende redenen ook op zaterdagavond, wordt wel de eucharistie gevierd. De aanvraag voor een vormheer verloopt nog uitsluitend via het bisdomsecretariaat, bij voorkeur schriftelijk of per email. De goedkeuring van de vormselboekjes voor alle vormheren loopt eveneens via het bisdomsecretariaat. De concept-teksten ontvang ik graag ruim van te voren.

  • Kortgeleden heeft de Bisschop aangekondigd dat na de zomer iedere regio gevraagd zal worden om verslag te doen van de bereikte samenwerking op verschillende terreinen. Ook wil hij graag horen hoe de liturgische samenwerking is gevorderd, en hoe u de regelingen, die u daartoe in de diverse documenten zijn aangereikt, heeft ingevoerd. Naast de Romeinse Instructies zijn dat de Nota ‘Meewerken in het pastoraat’ (1998) van de Nederlandse Bisschoppen. De ‘Brief aan allen’ (Haarlem 2001), de Notitie ‘Vormgeving Liturgie’ (Haarlem 2001), de Nota ‘Nieuwe tijden, nieuwe wegen (Haarlem 2004), de ‘Adventsbrief’ van de Nederlandse Bisschoppen (2007) en de Notitie ‘Liturgische regelingen’ van de NRL (2008). De volledige teksten vindt u op onze website onder documenten 2009, waar ook deze brief geplaatst wordt met de betreffende links. Voor uw gemak geeft de bijlage nogmaals een korte samenvatting van de belangrijkste regelingen en uitgangspunten.

  • Al deze regelingen zijn steeds als verplichtend beleid geformuleerd en vele malen gecommuniceerd. De Bisschop begrijpt dat implementatie enige tijd heeft gevraagd, maar acht nu de vijf tot tien jaar waarin deze documenten functioneren voldoende. In het najaar zal een diocesane commissie m.n. rond de liturgie gesprekken starten met de pastores en besturen van iedere regio, en vervolgens aan de Bisschop verslag uitbrengen. Mochten persoonlijke factoren de liturgische aanpassingen hebben vertraagd dan kan de Bisschop tot wijziging van de pastorale of bestuurlijke bezetting besluiten. Liggen mogelijke blokkades meer op het materiële vlak, dan kan de Bisschop tot fusie van de parochies in de regio besluiten. In ieder geval heeft hij aangegeven dat het proces van de regiovorming inzake liturgie nu voor het einde van het jaar moet zijn afgerond.

U namens de Bisschop dankend voor uw medewerking en met een hartelijke groet,

Diaken drs. E.H.A. Fennis
Kanselier bisdom Haarlem-Amsterdam


Bijlage Regiovorming en Liturgie


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose