dinsdag, 27 juni 2017

Met uw parochie op bisdombedevaart


Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bede­vaart naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achter­gelaten die tot op de dag van van­daag velen inspireert.

zaterdag, 24 juni 2017

Bisdom weer twee priesters rijker


Tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering in een volle kathedraal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burgsteden werden Anton Goos en Teun Warnaar zaterdag 24 juni tot priester gewijd.

donderdag, 22 juni 2017

Koninklijk paar bezoekt Friezenkerk


Het koninklijk paar heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Friezenkerk te Rome. Op de foto verlaten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begeleid door Mgr. Hurkmans en hun gevolg de kerk. In de achtergrond is minister Bert Koenders van het Ministerie van Buitenlandse Zaken herkenbaar.

woensdag, 21 juni 2017

Uitnodiging voor priesterwijding


De diakens Anton Goos en Teun Warnaar zijn naar Abdij Sint-Bene­dictusberg (Mamelis) in Vaals afgereisd om zich met een stille retraite voor te bereiden op hun priester­wijding op zaterdag 24 juni in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Deo volente zullen zij tot priester worden gewijd tijdens de Eucharistie­viering om 10.30 uur.

maandag, 19 juni 2017

Fotoís Amsterdamse Sacramentsprocessie


De jaarlijkse processie door de Amsterdamse grachtengordel was waarschijnlijk de meest gefoto­gra­feerde activiteit van de dag in de hoofdstad. Bisschop Punt en Abt Matthijssen gingen met de monstrans.

zaterdag, 17 juni 2017

Mgr. Jan Valkestijn overleden


Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van Mgr. Jan Valkestijn. Sinds enkele weken verbleef hij in Bosbeek waar hij werd verzorgd. De laatste dagen ging hij snel achteruit en vrijdag 16 juni 2017 is hij rond 16.00 uur ingeslapen. We verliezen in hem een fijn mens, een pastorale priester en een fantastische musicus! Moge hij rusten in vrede!

vrijdag, 16 juni 2017

Staatsbezoek aan Vaticaan


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van Zijne Heiligheid Paus Franciscus een staatsbezoek aan de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Het bezoek vindt plaats op donderdag 22 juni 2017.

donderdag, 15 juni 2017

Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl


Katholiekleven.nl, de videowebsite van de Nederlandse bisschoppen, heeft twee filmpjes met daarin eme­ritus hulpbisschop Van Burgsteden. Beide filmpjes hebben als onderwerp aanbidding - niet zonder reden uit­gebracht rond Sacramentsdag.

donderdag, 15 juni 2017

Sint-Jansprocessie Laren


Van Johannes de Doper kennen we twee feestdagen: zijn geboorte op 24 juni en zijn onthoofding op 29 augustus. In Laren (bij Hilversum) wordt al eeuwenlang jaarlijks een processie gehouden rond zijn geboortedatum, dit jaar op zondag 25 juni 2017. Het thema is ‘Grenzeloze Vrede’.

maandag, 12 juni 2017

Sacramentsprocessie over de grachten


Op 18 juni 2017 trekt de Amsterdamse Sacramentsprocessie voor de 14e keer weer vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk langs de grachten van Amsterdam. Na een plechtige eucharistieviering zal onze bisschop, Mgr. J.M. Punt, met het Allerheiligste (een geconsacreerde hostie) en daarmee in tegenwoordigheid van Christus door de straten en over de grachten van de stad trekken.